Tekninen ala

Teknologiateollisuus on Suomen tärkein elinkeino, jonka toimialat tuottavat valtaosan Suomen viennistä ja elinkeinoelämän tutkimus- ja kehitysinvestoinneista. Eläköitymisen myötä alan työllisyys on vahvassa kasvussa.

Laaja ja monipuolinen tekniikan ala työllistää liki 300 000 suomalaista kone- ja metalliteollisuuden, elektroniikka- ja sähköteollisuuden, metallinjalostuksen, kemianteollisuuden sekä tietotekniikan tehtävissä. Alan työ edellyttää luonnontieteellistä ja matemaattista osaamista sekä ongelmanratkaisukykyä ja usein kielitaitoa.

Alan työtilanteen odotetaan kasvavan eläköitymisen kiihtyessä. Parhaiten työelämään sijoittuvat tieto-, sähkö- ja automaatiotekniikasta valmistuneet diplomi-insinöörit, joista 77 % sijoittuu heti valmistuttuaan koulutustaan vastaaviin töihin. Vaikka alan opinnot keskittyvät yleensä tietylle tekniikan alalle, mahdollistavat ne usein laaja-alaisemman suuntautumisen eri tehtäviin.

Miten alalle?

Tekniikan alan ammatteihin voi valmistua ammattiopistoista, ammattikorkeakouluista sekä yliopistoista. Toisen asteen oppilaitokset tarjoavat laajasti alan perusopintoja, kuten autoalan ja kone- ja metallialan perustutkinnot.  Alan erikoisammattitutkintoja voi suorittaa ammattikorkeakoulussa ja diplomi-insinöörin opinnot teknillisessä korkeakoulussa.

 

 

Keskipalkkoja

Lisää palkkatietoja Palkkavertailusta

  • 3379 € / kk Automaatioinsinööri
  • 3423 € / kk Projekti-insinööri
  • 3639 € / kk Rakennusmestari
  • 4639 € / kk Kehityspäällikkö
  • 4692 € / kk Diplomi-insinööri