Taloushallinto-, tilintarkastus- ja toimistotyö

Taloushallinto on keskeinen tukitoimi yritysten ja organisaatioiden toiminnassa. Monet toimijat ulkoistavat kirjanpitonsa ja tilinpäätöksensä tilitoimistoille, jotka samalla tuottavat hyödyllistä tietoa asiakkaidensa liiketoiminnan kehittämiseksi.

Taloushallinnon osaajat valvovat yritysten taloudellisia resursseja, analysoivat niiden liiketoimintaa sekä keräävät johdolle tärkeää taloustietoa päätöksentekoa varten. Laskenta- ja kirjanpito-osaamisen lisäksi työ vaatii taloushallinnon ohjelmien ja tietojärjestelmien hallintaa, numerotarkkuutta sekä huolellista työotetta. Osaaville kirjanpitäjille riittää kysyntää ja palvelujen ulkoistaminen tarjoaa mahdollisuuksia yrittäjyyteen tai työskentelyyn myös erilaisten henkilöstönvuokrausyritysten kautta.

Toimistotyöntekijät vastaavat organisaationsa päivittäisistä tukitehtävistä, kuten laskutuksesta, palkanmaksusta, tietojen tallennuksesta ja asiakaspalvelutehtävistä.

Talous- ja henkilöstöhallinnon sekä muiden toimistotehtävien työllisyyttä ylläpitää osaltaan tehtävien tärkeys ja lakisääteisyys. Tietoyhteiskuntaan siirtyminen on edellyttää alan työntekijöiltä kuitenkin uusien tekniikoiden, tiedonkäsittelytaitojen ja työskentelytapojen omaksumista.

Miten alalle?

Liiketalouden toisen asteen perustutkinnon eli merkonomin tutkinnon voi suorittaa ammatillisissa oppilaitoksissa. Alalla voi myös suorittaa useita näyttötutkintoja. Tutkinnossa voi suuntautua asiakaspalveluun ja myyntiin, talous- ja toimistopalveluihin sekä tieto- ja kirjastopalveluihin. Perustutkinnon voi suorittaa myös näyttötutkintona, joka on joustava tapa erityisesti aikuisopiskelijoille.

Ammattikorkeakoulujen liiketalouden opinnoissa on mahdollista suuntautua esimerkiksi finanssi- ja talousasiantuntijaksi. Tutkintonimike on liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, tradenomi (AMK). Yliopistojen kauppatieteelliset tiedekunnat mahdollistavat alan opinnot esimerkiksi taloushallinnon ja laskentatoimen suuntautumisvaihtoehdoilla.

Keskipalkkoja

Lisää palkkatietoja Palkkavertailusta

  • 2155 € / kk Puhelinvaihteenhoitaja
  • 2300 € / kk Toimistosihteeri
  • 2509 € / kk Palkanlaskija
  • 2981 € / kk Tallentaja
  • 3244 € / kk Kirjanpitäjä
  • 3882 € / kk Controller