Rakennusala sekä Asennus- ja huoltoala

Rakennusalan toiminta vaikuttaa merkittävästi siihen, miten Suomessa tulevaisuudessa eletään. Uudisrakentamisen lisäksi alan osaajia työllistävät huolto-, korjaus- ja asennustehtävät.

Käytännön osaamista ja usein fyysistä kuntoa vaativat rakennusalan tehtävät jakautuvat talonrakennus-, tie- ja vesirakennustöihin sekä LVI-, sähkö- ja maalaustehtäviin. Alan työantajia ovat rakennuttamis- ja suunnittelutoimistot sekä kuntien- ja valtion rakennuttamis- ja rakennusorganisaatiot. Rakentajista noin kolmasosa työskentelee pääurakoitsijoiden palveluksessa, loput aliurakoitsijoiden tai vuokratyönantajien palkkalistoilla. Alalla tehdään paljon projektityötä, jonka saatavuus vaihtelee suhdanteiden ja vuodenaikojen mukaan.

Sähköasentaja voi työskennellä energia- ja teollisuuslaitoksissa, sähköasennusliikkeissä tai toimia itsenäisenä yrittäjänä. Teknisen osaamisen lisäksi työ vaatii itsenäistä ja aikaansaavaa työotetta sekä kiinnostusta uusien tekniikoiden opiskeluun. ICT-asentajat työskentelevät tietokone- ja tietoliikennelaitteiden asentajana, huoltajana ja ohjelmoijana. Työhön voi liittyä myös neuvonta- ja myyntitehtäviä.

Miten alalle?

Rakennusalan opintoja voi suorittaa ammattioppilaitoksissa, ammattikorkeakouluissa, teknillisissä korkeakouluissa sekä yliopistoissa ympäri Suomen. Ammattioppilaitokset tarjoavat sähköasentajan työhön valmistavan sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinnon. Rakennusalan ammatillisessa perustutkinnossa on kolme koulutusohjelmavaihtoehtoa, joihin kuuluvat maarakennuksen-, maarakennuskoneenkuljetuksen- sekä talonrakennuksen koulutusohjelmat.

Ammattikorkeakoulut tarjoavat rakennustekniikan ja talotekniikan opintoja sekä erilaisia insinöörin ja rakennusalan työnjohdon koulutusohjelmia. Yliopisto-opinnot valmistavat insinöörejä alan johto- ja esimiestehtäviin.

Keskipalkkoja

Lisää palkkatietoja Palkkavertailusta

  • 2147 € / kk Huoltoasentaja
  • 2893 € / kk Sähköasentaja
  • 2638 € / kk Rakennustyöntekijä
  • 3063 € / kk Rakennusinsinööri
  • 3231 € / kk Vastaava työnjohtaja
  • 4689 € / kk Arkkitehti