Osto-ja hankinta-ala

Ostotehtävissä toimivien työntekijöiden toimenkuvat ovat vaativuudeltaan eritasoisia. Yksinkertaisimmillaan osto on pelkkä tilaus, joka syötetään tietojärjestelmään. Vaativimmillaan ostotehtävät ovat konsernien laajuisia päätöksiä, joita ostojohtajat tekevät yhdessä muun johtajiston kanssa linjatessaan konsernien ostostrategioita. Ostajien ja ostopäälliköiden tehtävät sijoittuvat vaativuudeltaan näiden tehtävien välille.

Hankinnoilla on nykyisin tärkeä strateginen rooli yritysten toiminnassa, sillä niiden on ymmärretty vaikuttavan merkittävästi organisaatioiden kokonaistalouteen. Hankinta - ja ostotoimen rooli on muuttunut merkittävästi niin yksityisen kuin valtion ja kuntien toiminnassa viime aikoina. Tärkeä kimmoke kehityksen takana on nykypäivän intensiivinen globaali kilpailu, joka on osaltaan luonut tarpeen työskennellä verkostossa muiden organisaatioiden kanssa. Esimerkiksi lopputuotteita valmistavan yrityksen kohdalla on erittäin tärkeää löytää hyvät yhteistyöyritykset, jotka pystyvät toimittamaan halutut osat yritykselle sopivilla toimitusehdoilla. Ostotoiminnoissa toimivien henkilöiden vastuullisena tehtävänä on kehittää ja ylläpitää toimittajayhteistyötä sekä huolehtia siitä, että yritys saa tuotteidensa valmistamiseen tarvitsemansa osat, komponentit, raaka-aineet sekä valmistuksessa tarvittavat apuvälineet ja –aineet oikeaan aikaan mahdollisimman edullisilla toimitusehdoilla.

Perinteisesti ostotoiminnassa on ollut tärkeää tuntea organisaation tuotteet tai palvelut – nykyisin painotetaan muun muassa mahdollisuuksien näkemistä ja riskien minimoimista. Keskeistä on myös se, mistä ja miten hankinnat tehdään.

Hyvän taustan ostotehtävissä työskenteleville antavat kaupalliset opinnot (tradenomi tai kauppatieteiden maisteri) ja teknilliset opinnot, kuten insinööri tai diplomi-insinööri. Sopivin koulutustausta riippuu paljon tehtävien sisällöstä ja toimialasta, jolla työskennellään. Esimerkiksi teknisen alan koulutus auttaa teollisuudessa ostotehtävissä työskenteleviä. Ammatillista täydennyskoulutusta tarjoavat mm. markkinointi-instituutti sekä eri oppilaitosten yhteydessä toimivat täydennyskoulutusorganisaatiot. Eri hankinta/ostotoimen koulutuksia löytyy mm. koulutus.fi:stä.

Ostotehtävien ja hankinta-alan avoimia työpaikkoja löytyy mm. teollisuuden ja tukkukaupan yrityksistä ja suurimmista tavarataloista.

Katso palkat palkkavertailuista