Myyntiala

Myynti on vaikuttamistyötä, jota tarvitaan kaikilla toimialoilla. Hyvä myyjä ratkaisee asiakkaan ongelmat tarjoamalla vastaukseksi tilanteeseen sopivia tuotteita tai palveluja.

Myynti voi suuntautua yrityksiltä yrityksille tai yrityksiltä kuluttajille. Tuotteiden ja palveluiden myymisen lisäksi työhön kuuluu asiakashankintaa ja asiakassuhteiden ylläpitoa. Myymäläympäristön ohessa myyntityötä voidaan tehdä puhelimitse, verkossa tai asiakastapaamisen yhteydessä.

Myyntityö on yrittäjähenkistä ja usein tulospalkattua. Myynnin ammattilaisen palkka koostuu yleisimmin kiinteästä palkkaosasta sekä erillisestä bonus- tai provisio-osasta, jonka suuruus määräytyy tuloksen mukaan. Menestyäkseen tehtävässään myyjän on tunnettava tuotteensa ja markkinansa ja oltava aktiivinen, pitkäjänteinen ja tuloshakuinen. Työ vaatii hyviä vuorovaikutustaitoja sekä kykyä kuunnella asiakasta ja tämän tarpeita.

Miten alalle?

Myyntikoulutusta on tarjolla kaikilla koulutustasoilla. Yleisimmät tutkinnot alalle ovat ammattikorkeakouluissa suoritettava liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, tradenomi,

sekä ammatillisissa oppilaitoksissa, näyttötutkintona tai oppisopimuskoulutuksella suoritettava liiketalouden perustutkinto, merkonomi.

Keskipalkkoja

Lisää palkkatietoja Palkkavertailusta

  • 2824 € / kk Myyntineuvottelija
  • 3053 € / kk Myymäläpäällikkö
  • 3419 € / kk Myyntiedustaja
  • 4360 € / kk Myyntiagentti
  • 4339 € / kk Aluemyyntipäällikkö
  • 5146 € / kk Myyntipäällikkö