Markkinointi- ja mainosala

Median murros ja verkon roolin korostuminen ovat muuttaneet kuluttajien käyttäytymistä ja pakottaneet alan yrityksiä uusiutumaan. Samalla työntekijöiltä vaaditaan yhä monipuolisempaa osaamista.

Markkinoinnin ja mainonnan tavoitteena on tukea yritysten ja yhteisöjen liiketoimintaa ja kasvattaa tuotteiden ja palveluiden kysyntää lisäämällä niiden tunnettuutta ja vetovoimaisuutta. Työ mainos-, viestintä- ja suunnittelutoimistoissa on tiimityötä, jossa asiakkaan tavoitteita edistetään erilaisilla kampanjoilla ja tapahtumilla. Yhä suurempi osa vaikuttamisesta tapahtuu verkon ja sosiaalisen median avulla.

Kilpaillulla alalla työskentely vaatii luovuutta, idearikkautta, viestintätaitoja ja paineensietokykyä. Suunnittelutoimistojen lisäksi alan osaajat voivat työllistyä myös yritysten omilla markkinointiosastoilla tai freelancereina. Talouden suhdannevaihtelut vaikuttavat voimakkaasti alan työllisyyteen kasvattaen tai vähentäen yritysten markkinointibudjetteja.

Miten alalle?

Alan koulutusta voi hankkia kaikilla koulutustasoilla ammatillisista oppilaitoksista yliopistoihin. Ammattikoulussa voi suorittaa esimerkiksi liiketalouden perustutkinnon eli merkonomin tutkinnon tai audiovisuaalisen viestinnän-, kuvallisen ilmaisun- tai painoviestinnän perustutkinnon. Ammattikorkeakoulussa voi erikoistua viestintään valmistuen medianomiksi tai pakkausmuotoiluun ja graafiseen suunnitteluun valmistuen artenomiksi tai muotoilijaksi.

Yliopistossa alan valmiuksia antavat muun muassa viestinnän, kauppatieteiden ja taiteen alan opinnot. Taideteollisessa korkeakoulussa on mahdollista opiskella esimerkiksi audiovisuaalista mediakulttuuria ja graafista suunnittelua.

Keskipalkkoja

Lisää palkkatietoja Palkkavertailusta

  • 2759 € / kk Graafinen suunnittelija
  • 3029 € / kk Palvelusuunnittelija
  • 3472 € / kk Mainosvalokuvaaja
  • 3689 € / kk Copywriter
  • 4058 € / kk Art director (AD)
  • 5355 € / kk Asiakkuusjohtaja