Luonnontieteen ala sekä maa- ja metsätalousala

Tarve uusien energiamuotojen ja teknologian kehittämiseen on tehnyt luonnontieteiden tutkimuksesta entistä ajankohtaisempaa. Maa- ja metsätalous-alalla toiminnan haasteet liittyvät luonnon kestävään hyödyntämiseen.

Suomalaiset yritykset ovat vahvoja erityisesti bioenergiaa ja energiatehokkuutta koskevissa ratkaisuissa, joiden odotetaan synnyttävän maahamme uusia innovaatioita ja liiketoimintaa. Luonnontieteisiin lukeutuvien kemian, fysiikan, biologian ja biotekniikan asiantuntijat työskentelevät pääsääntöisesti tutkimuslaitoksissa, laboratorioissa, teollisuudessa sekä kuntien ja valtion hallinnon palveluksessa.

Kestävään kehitykseen ja ympäristön hyvinvointiin liittyvät kysymykset ovat olennainen osa myös maa- ja metsätalouden ammattilaisten työkenttää. Alalla menossa oleva eläköityminen lisää osaavien työntekijöiden kysyntää. Elintarviketeollisuutta palvelevat yrittäjävetoiset maataloustilat tuottavat elintarvikkeiden lisäksi usein myös puutarhatuotteita sekä majoitus- ja virkistyspalveluita. Kesällä ja satokausien aikana kausityöläisten tarve tiloilla lisääntyy.

Miten alalle?

Luonnontieteellistä alaa voi opiskella kaikilla koulutustasoilla ammatillisista oppilaitoksista yliopistoihin. Myös monet lukiot tarjoavat jatko-opintoihin valmentavaa peruskoulutusta.

Kalatalouden sekä luonto- ja ympäristöalan koulutusohjelman voi suorittaa ammatillisissa oppilaitoksissa. Ammattikorkeakoulut tarjoavat muun muassa luonnonvara-, kala- ja ympäristöalan, bio- ja elintarviketekniikan sekä laboratorioalan opintoja.

Tutkijaksi ja asiantuntijatehtäviin valmistava yliopistokoulutus edellyttää fysiikan, biokemian sekä ympäristötieteiden opintoja luonnontieteellisessä tiedekunnassa.

Keskipalkkoja

Lisää palkkatietoja Palkkavertailusta

  • 2550 € / kk Metsuri
  • 3313 € / kk Tutkija
  • 3598 € / kk Maantiedon ja biologian lehtori
  • 3726 € / kk Geologi
  • 3842 € / kk Biotieteiden erityisasiantuntija
  • 3956 € / kk Meteorologi
  • 4322 € / kk Kemisti