Lainopillinen ala

Yhteiskunnan toimintaa säätelevät lait kattavat lähes kaikki elämän osa-alueet yksityisestä kansainvälisen liike-elämän toimintaan. Juristin koulutus mahdollistaa suuntautumisen lukuisille yhteiskunnan sektoreille.

Oikeuslaitoksen lisäksi lainopilliselle asiantuntemukselle riittää kysyntää esimerkiksi talouden, hallinnon sekä kaupan, pankkien, rahoituslaitosten ja vakuutusyhtiöiden palveluksessa. Lakiasioihin erikoistuneet juristit työskentelevät oikeuslaitoksen ja julkisen hallinnon piirissä, yrityksissä, asianajo- tai lakiasiaintoimistoissa sekä yrittäjinä. Lakimiehinä, kuten tuomareina, syyttäjinä, asianajajina tai lakimies-nimikkeellä toimii Suomessa noin 12 000 henkeä.

Lainopillisessa työssä on kyettävät hahmottamaan laajoja, toisiinsa kytkeytyviä kokonaisuuksia, jotka usein vaativat monipuolista ymmärrystä yhteiskunnan rakenteista ja niiden toiminnasta. Alan työllistymisnäkymät ovat positiiviset. Valtaosa juristeista aloittaa työnsä yksityisellä sektorilla, koska julkisen sektorin tehtävissä edellytetään nykyään entistä pidempää työkokemusta.

Koulutus ja työllistyminen

Oikeustieteiden maisterin tai oikeusnotaarin (alempi tutkinto) opinnot voi suorittaa Helsingin, Turun ja Lapin yliopistoissa. Yliopistot painottavat opintoja eri tavoin. Oikeustieteen maisteri voi pätevöityä varatuomariksi (VT) suorittamalla vuoden mittaisen auskultoinnin eli tuomioistuinharjoittelun. Oikeustieteellisiä jatkotutkintoja ovat oikeustieteen lisensiaatin (OTL) ja oikeustieteen tohtorin (OTT) tutkinnot.

Oikeustieteellisiä aineita voi opiskella myös kauppatieteissä (oikeustieteen alue) ja yhteiskuntatieteissä (kunnallisala, hallintotieteet, ympäristöpolitiikka). Liiketalouden opiskelu ammattikorkeakoulussa valmistaa oikeustradenomiksi.

Keskipalkkoja

Lisää palkkatietoja Palkkavertailusta

  • 3000 € / kk Apulaissyyttäjä
  • 5087 € / kk Lainopilliset erityisasiantuntijat
  • 5462 € / kk Käräjätuomari
  • 6948 € / kk Johtava kihlakunnansyyttäjä
  • 9410 € / kk Asianajaja