Lääketeollisuus- ja farmasia-ala

Lääketeollisuus on yksi suurimmista kasvavista teollisuudenaloista. Terveydenhuollon tarpeet, väestön ikääntyminen ja uudet sairaudet lisäävät tarvetta uusien lääkkeiden kehittämiselle, tutkimukselle ja markkinoinnille.

Lääketeollisuus on tarkkaan säädelty toimiala, jolla työskentely vaatii erityistä huolellisuutta, korkeaa hygieniatasoa ja asiakaspalvelutaitoja. Suomessa lääketeollisuuden asiantuntijat työskentelevät pääosin lääkkeiden markkinoinnin, myynnin ja kehittämisen tehtävissä.

Lääkkeiden tutkimus- ja kehitystehtävät tarjoavat uramahdollisuuksia lääkekemisteille, bioanalyytikoille, laboranteille, insinööreille sekä farmanomeille. Lääkkeiden markkinointi ja myynti puolestaan työllistävät lääke-esittelijöitä ja -edustajia sekä apteekeissa työskenteleviä proviisoreja ja farmaseutteja, jotka opastavat asiakkaitaan resepti- ja itsehoitolääkkeiden käytössä.

Miten alalle?

Lääkealan perustutkinnon voi suorittaa toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa, joissa suuntautumisvaihtoehtoina ovat lääkealan tai apteekkialan koulutus. Ammattikorkeakouluissa voi opiskella laboratorioalaa ja suorittaa tekniikan laboratorioanalyytikon ammattikorkeakoulututkinnon (AMK). Bio- ja elintarviketekniikan opiskelu johtaa tekniikan insinöörin- tai bioanalytiikan ammattikorkeakoulututkintoon.

Farmaseutin yliopistotutkintoa tarjoavat Helsingin ja Itä-Suomen yliopisto sekä Åbo Akademi. Opinnoissa on mahdollisuus erikoistua sairaala- tai teollisuusfarmasian alueelle. Alan ylempi tutkinto on esimiestehtäviin valmistava proviisori.

Keskipalkkoja

Lisää palkkatietoja Palkkavertailusta

  • 1964 € / kk Lääketeknikko
  • 2660 € / kk Biotieteiden asiantuntija
  • 2867 € / kk Farmaseutti
  • 3842 € / kk Biotieteiden erityisasiantuntija
  • 4075 € / kk Proviisori