Koulutus- ja opetusala

Opetus- ja kasvatustyön tehtävänä on opastaa lapsia ja nuoria löytämään paikkansa ja ammatillinen identiteettinsä muuttuvassa maailmassa. Alalla työskentely on sekä haasteellista että palkitsevaa.

Suomea on pitkään pidetty yhtenä koulutuksen kärkimaista, joka kehittää ja hyödyntää aktiivisesti uusia metodeja ja teknologiaa opetuksessaan. Opettajan työ on vaativaa vuorovaikutus- ja ihmissuhdetyötä, jossa tiedollisen ja taidollisen osaamisen rakentamiseen yhdistyvät eettinen ja sosiaalinen kasvatus. Tämä vaatii opettajalta selkeää arvomaailmaa, luotettavuutta sekä kykyä käsitellä asioita erilaisissa tilanteissa ja yhteisöissä.

Opetustyö jakautuu yleissivistävään-, ammatilliseen- sekä korkea- ja aikuiskoulutukseen.

Ala työllistää noin 100 000 ammattilaista, joista valtaosa on sijoittunut hyvin koulutustaan vastaavaan työhön. Työvoimasta on pulaa erityisesti matemaattisten aineiden, harvinaisempien kielten, erityisopettajien ja lastentarhanopettajien kohdalla.

Miten alalle?

Opettajien koulutusta järjestetään yliopistoissa sekä ammatillisissa opettajakorkeakouluissa. Yliopistoissa suoritettavat kasvatustieteen maisterin opinnot mahdollistavat työskentelyn peruskoulun ja lukion aineenopettajana.

Ammatillisten opintojen opettajaksi aikovan on suoritettava soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai alalle soveltuva ammattikorkeakoulututkinto. Lastentarhaopettajan pätevyyteen riittää alempi kasvatustieteen tutkinto. Erityisopettajana tai erityislastentarhaopettajana työskentely edellyttää erityispedagogiikan- ja erityiskasvatuksen opintoja.

Keskipalkkoja

Lisää palkkatietoja Palkkavertailusta

  • 3234 € / kk Peruskoulun alaluokkien opettaja
  • 3413 € / kk Lukion ja yläluokkien opettaja
  • 3444 € / kk Opetusalan erikoisasiantuntija
  • 4093 € / kk Yliopisto- ja korkeakouluopettaja