Konsultointi- ja valmennusala

Konsultti ja yritysvalmentaja auttavat ratkaisemaan liike- ja yritystoiminnan ongelmia ja löytämään uusia toimintamalleja yrityksissä ja yhteisöissä. Tulevaisuudessa palvelut laajenevat uusille aloille.

Maailman monimutkaistuminen ja tietoyhteiskunnan odotukset luovat kysyntää liiketoiminnan tehostamiseen tähtäävälle yritysvalmennukselle ja konsultoinnille. Valmennus- ja konsulttipalveluita hyödynnetään usein esimerkiksi esimiestyön tai henkilöstön osaamisen kehittämisessä tai työilmapiirin parantamisessa.

Valmentajan tai konsultin tehtävänä on toimia innoittajana ja tarjota uusia työkaluja ja menetelmiä yhteisön haasteiden ja ongelmien ratkaisemiseksi. Palveluja käytetään yhä enemmän myös yksityisen elämänhallinnan ja oman uran kehittämisessä. Alan asiantuntijat voivat työllistyä konsultti- ja valmennusyrityksiin tai toimia itsenäisinä yrittäjinä.

Urheiluvalmentajat työllistyvät pääosin urheiluseuroihin. Valmentaminen edellyttää vahvaa lajikohtaista osaamista.

Miten alalle?

Konsultin ja valmentajan tehtävissä voi toimia lukuisilla aloilla ja koulutustaustoilla. Alalla työskentely vaatii vahvaa asiantuntijuutta sekä kykyä luovaan ajatteluun.

Urheiluvalmentajan ammattitutkinto on näyttötutkintojärjestelmään kuuluva ammatillinen aikuiskoulutus, jonka valmentavan koulutuksen voi suorittaa urheiluopistoissa. Tutkinnon suorittaminen edellyttää aiempaa käytännön kokemusta valmennustehtävistä.

Keskipalkkoja

Lisää palkkatietoja Palkkavertailusta

  • 3090 € / kk Urheiluvalmentaja
  • 3656 € / kk Kehittämiskonsultti
  • 4950 € / kk Liiketoimintakonsultti
  • 5554 € / kk Liikkeenjohdon konsultti