Julkishallinto ja järjestöt

Julkisen sektorin palvelut ovat verovaroin rahoitettuja ja suunnattu kaikille kansalaisille. Ala työllistää asiantuntijoita ja ammattilaisia eduskunnasta seurakuntiin ja järjestöihin.

Julkishallintoa tarvitaan valtion, kirkon, kuntien ja järjestöjen pyörittämiseen. Valtionhallintoon kuuluvat ministeriöt, virastot ja laitokset työllistävät pääosin asiantuntijoita ja virkamiehiä. Kunnat puolestaan hoitavat erilaisia tehtäviä seurakuntien ylläpidosta sairaanhoitoon ja julkiseen hallintoon. Kunnat ja kuntayhtymät ovat itsenäisiä työnantajia, joista suurin on Helsingin kaupunki.

Suomen evankelis-luterilainen kirkko työllistää kaikkiaan yli 20 000 työntekijää muun muassa seurakunnissa ja kirkkohallituksessa. Ortodoksisen kirkon piirissä työskentelee noin 200 henkeä. Lähitulevaisuudessa eläköitymisen odotetaan vapauttavan alalle runsaasti työpaikkoja.

Miten alalle?

Julkishallintoon ja järjestötoimintaan voi työllistyä monella eri koulutuksella. Kirkolliseen työhön pätevöittäviä teologian opintoja on mahdollista suorittaa Helsingissä, Turussa ja Joensuussa. Tarjolla on myös ammattikorkeakoulututkintoja.

Julkishallinnon tehtäviin valmentavat muun muassa ammattikorkeakoulun tradenomi-opinnot sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden maisterin opinnot yliopistoissa.

Keskipalkkoja

Lisää palkkatietoja Palkkavertailusta

  • 2413 € / kk Diakoni
  • 2601 € / kk Pastori
  • 2760 € / kk Valtionhallinnon asiantuntija
  • 3645 € / kk Toiminnanjohtaja
  • 3969 € / kk Kirkkoherra
  • 4542 € / kk Upseeri
  • 5199 € / kk Neuvotteleva virkamies
  • 6355 € / kk Kansanedustaja