Johtotehtävät

Johtaja on yrityksensä kasvot ja esimerkki. Johtajan kyky innostaa työntekijöitä ja yrityksen muita sidosryhmiä on merkittävä tekijä yrityksen menestyksen rakentamisessa.

Johtajan tärkeimpiin tehtäviin kuuluvat yrityksen suunnan ja tavoitteiden asettaminen sekä työntekijöiden ohjaaminen niin, että heillä on parhaat mahdollisuudet edistää niiden toteutumista. Johtajan tulee ymmärtää ja ennakoida toimialansa tapahtumia, jotta hän pystyy tekemään nopeastikin strategisia päätöksiä ja kantamaan vastuun niiden seurauksista.

Hyvä johtaja tuntee alaisensa ja osaa hyödyntää heidän vahvuuksiaan erilaisissa tilanteissa.

Liiketoiminnallisen osaamisen lisäksi johtajalta vaaditaan vahvaa näkemystä, ihmissuhde- ja vaikuttamistaitoja sekä kykyä kuunnella niin työntekijöitä että yrityksen asiakkaitakin.

Miten alalle?

Suuryritysten johdossa valtaosa johtajista on teknisesti koulutettuja. Johtajan ammattitutkinnon voi suorittaa Markkinointi-instituutissa ja yliopistotason johtajakoulutuksen Aalto-yliopistossa.

Keskipalkkoja

Lisää palkkatietoja Palkkavertailusta

  • 5652 € / kk Myynti-, markkinointi- tai kehitysjohtaja
  • 6127 € / kk Liiketoiminta- tai hallintojohtaja
  • 7632 € / kk Talousjohtaja
  • 7289 € / kk Toimitusjohtaja