IT- ja Tietoliikenneala

Tietotekniikka on tietoyhteiskunnan moottori, joka ylläpitää sen toimintoja. Tietotekniikkaa tarvitaan päivittäisessä viestinnässä ja tuotteiden ja palveluiden kehityksen mahdollistajana.

Tietotekniikka-alan yritykset suunnittelevat uusia tuotteita ja ohjelmistoja, tarjoavat alan konsultointia, tietokantapalveluita sekä sisällöntuotantoa. Vaikka ala on suhdanneherkkä,  työllisyysnäkymät ovat pitkällä aikavälillä hyvät, sillä palveluille riittää kysyntää kaikilla sektoreilla.

Tietoliikennealan työllistäjät vaihtelevat Nokian ja Tiedon kaltaisista suuryrityksistä muutaman hengen startupeihin. Kasvuyrityskenttä on aktiivinen ja alalla tapahtuu jatkuvasti uutta. Ohjelmoinnin ja palvelunkehityksen ohella tulevaisuuden suuryrityksiä syntyy pelialalla. Alalla työskentely vaatii toimialan aktiivista seuraamista ja uusien ohjelmistojen jatkuvaa opiskelua. Ohjelmointitaitojen lisäksi työ edellyttää ongelmanratkaisu- ja yhteistyötaitoja sekä asiakasosaamista ja englannin kielen hallintaa.

Miten alalle?

Ammatillisissa oppilaitoksissa suoritettava tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto valmistaa datanomiksi. Opinnot voi suorittaa myös näyttötutkintona, kuten myös tieto- ja viestintätekniikan ammatti- ja erikoisammattitutkinnon. Ammattikorkeakouluissa voi suorittaa tietojenkäsittelyyn keskittyvän liiketalouden tradenomin tai insinöörin tutkinnon.

Yliopistojen luonnontieteellisellä koulutusalalla on mahdollista opiskella tietojenkäsittelytiedettä ja tietotekniikkaa, teknillistieteellisellä koulutusalalla puolestaan teknisiä tieteitä valmistuen diplomi-insinööriksi tai tekniikan kandidaatiksi (alempi tutkinto).

Keskipalkkoja

Lisää palkkatietoja Palkkavertailusta

  • 2792 € / kk Ohjelmoija
  • 2946 € / kk Sovelluskehittäjä
  • 3419 € / kk Ohjelmistotestaaja
  • 3438 € / kk Web developer
  • 3619 € / kk Ohjelmistosuunnittelija
  • 4381 € / kk Ohjelmistoarkkitehti