Henkilöstöhallinto- ja rekrytointiala

Henkilöstöalan ammattilaiset vastaavat yritysten rekrytoinneista ja työhön liittyvistä käytännöistä. Työelämän paineiden kasvaessa henkilöstöosastolla on tärkeä tehtävä työntekijöiden tukijana ja yrityksen työilmapiirin kehittäjänä.

Henkilöstöhallinnon (HR = Human Resources) toimialueeseen kuuluvat rekrytointien ja henkilöstösuunnittelun ohella työntekijöiden työsopimuksiin ja palkkaukseen liittyvät käytännön asiat sekä erilaiset koulutus- kehittämis- ja esimiestehtävät. Myös työhyvinvoinnista ja jaksamisesta huolehtiminen on yrityksissä entistä tärkeämpää.

Henkilöstöhallintoala on vakaa työllistäjä, jonka työllisyyttä ylläpitää alan tehtävien lakisääteisyys. Tulevaisuudessa henkilöstöpalveluja ja konsultointia tarjoavien yritysten toiminnan odotetaan kasvavan, sillä rekrytoinneissa käytetään yhä enemmän ulkopuolista apua. Myös tilapäiseen tarpeeseen palkatun vuokratyövoiman kysyntä on lukuisilla toimialoilla nousussa.

Miten alalle?

Henkilöstöhallintoalalle voi kouluttautua esimerkiksi suorittamalla henkilöjohtamiseen painottuvan liiketalouden tradenomin ammattikorkeakoulututkinnon.

Yliopisto-opinnoista alalle valmistavat hallintotieteen opinnot yhteiskunnallisessa tiedekunnassa sekä johtamiseen ja organisaatioihin keskittyvät opinnot kauppatieteen koulutusalalla. Lisäksi henkilöstöhallinnon johtotehtävissä työskentelee runsaasti muiden koulutusalojen, kuten psykologian-, filosofian-, oikeustieteen-, tai kasvatustieteen maisterin tutkinnon suorittaneita.

Keskipalkkoja

Lisää palkkatietoja Palkkavertailusta

  • 2498 € / kk Henkilöstöassistentti
  • 2955 € / kk Rekrytointikoordinaattori
  • 3329 € / kk Henkilöstöasiantuntija
  • 3851 € / kk Rekrytointipäällikkö
  • 7562 € / kk Henkilöstöjohtaja