Työkokemus

Senior Financial Analyst

Microsoft Mobile Oy
1/2016 - 2/2017
"
Huolehdin ”vanhan Nokian matkapuhelinrippeistä”, eli varmistin että toimittajien sopimukset saatettiin loppuun ja taseessa olevat luvut ajettiin alas. Työ vaati rutiininsietoa ja tarkkuutta. Microsoft Mobile Oy:n toiminta lakkasi Suomessa 31.1.2017.

Taloushallintopalveluiden päällikkö

Fjäder Group Oy
1/2012 - 11/2013
"
Fjäder Group on Infra rakentamisen pk-yritys jossa n. 75 henkilöä ja liikevaihto n. 15 MEUR.

Perustin keskitetyn taloushallinnon tiimin kuudelle yritykselle. Yhdistin eri konserniyhtiöiden talousosaajat ja johdin heitä uusiin tehtäviin, toimintatapoihin ja teknologioihin. Olin tiimiläisten tukena esimiesroolissa läpi koko muutosprosessin. Yhdistin taloushallinnon prosessit yhteiseen olemassa olevaan järjestelmään. Tämä edellytti prosessien muokkaamista, tehostamista ja digitalisoimista.

Tehtiin laaja toiminnanohjausjärjestelmän hankinta. Toimin Fjäderin puolen projektipäällikkönä varmistaen omalta osaltani kaksisuuntaisen selkeän kommunikoinnin toimialaosaajien ja järjestelmätoimittajan asiantuntijoiden välillä. Taloushallinto on omaa substanssiosaamista ja sen osuuden projektista hoidin itse alusta loppuun.

Tässä tehtävässä opin miten muutoksen johtaminen ja uusien toimintatapojen- ja työkalujen sisäänajo pk-yrityksessä poikkeaa pörssiyhtiöstä. Minulle henkilökohtainen menestystekijä oli nopea toimialaoppiminen, sekä avainhenkilöiden että suorien alaisteni luottamuksen ansaitseminen

Development Manager

Nokia Oyj
5/2010 - 11/2010
"
Taloushallinnon kehitysorganisaatiossa, projektiresurssien suunnittelua ja allokointia projekteille. Projektien priorisointia ja aikatauluttamista. Esimiehenä, taloushallinnon asiantuntijoille, nostin osaamisen kasvattamisen ja henkilökohtaisten kehityssuunnitelmien laatimisen, johtajuuteni pääteemoiksi

Accounting Team Manager

Nokia Oyj
4/2009 - 4/2010
"
Operatiivisessa taloushallinnon organisaatiossa, esimies tiimille, joka oli vastuussa kauden katkoon liittyvien tehtävien suorittamisesta 100+ yhtiölle SAP järjestelmässä. Johdin tiimiäni läpi YT-neuvotteluprosessin, joka johti irtisanomisiin. Tiimin kaikki tehtävät kyseenalaistettiin ja jos niitä ei lakkautettu niin ne siirrettiin muille aikavyöhykkeille tai keskitettiin ja automatisoitiin. Työ puoliksi esimiestehtävää ja puoliksi projektityötä asiantuntijaroolissa. 15 alaista.

Operational Finance Development Manager

Nokia Oyj
5/2008 - 3/2009
"
Operatiivisessa taloushallinnon organisaatiossa, Nokia Siemens Networksin (NSN) lukujen ja taloustoimintojen siirtäminen Nokian prosesseihin ja SAP järjestelmään. Finance Data Review eli NSN:n lukujen oikeellisuuden- ja Sarbanes Oxley Act:in (SOX) määräysten mukaisuuden varmistaminen oli tärkeä osa tätä työtä. Tehtäväni tarkoitus oli myös vapauttaa usea tiimimanageri tästä aikaa vievästä projektista, jotta he voisivat keskittyä oman tiiminsä päivittäisiin juokseviin asioihin. Opin toisilta tiimimanagereilta heidän substanssiosaamista ja kysymällä ja haastattelemalla heitä pystyin edustamaan heitä projektissa

Financial Concept Specialist

Nokia Oyj
4/2007 - 4/2008
"
Asiantuntijavastuu kauden katkon ajoista SAP järjestelmässä. Ongelmienratkaisija ja tiimin teknisenä tukena ja ohjaajana toimiminen. Tiimin edustaja SAP muutosprojekteissa.

Manager, Accounts Receivables

Nokia Oyj
11/2006 - 3/2007
"
12 hengen tiimin kanssa vastasimme myyntireskontran oikeellisuudesta Euroopan ja Afrikan alueiden tytäryhtiöille.

Financial Concept Owner

Nokia Oyj
3/2002 - 3/2005
"
Vastuu tuote- ja asiakaskannattavuuslaskennan kehittämisestä ja siihen liittyvien SAP-projektien läpiviemisestä. SAP järjestelmän Profitability Analysis (CO-PA) toimi datalähteenä Nokian kahteen johtavaan kannattavuusraportointijärjestelmään. Controllereiden raportointivaatimusten tulkitsemista ja muuntamista järjestelmätermeiksi IT organisaatiolle, joka teki varsinaiset ohjelmoinnit. Tässä tehtävässä opin yhteisen kielen raportoinnista vastaavien ihmisten ja ohjelmoijien kanssa. Olin avainasemassa kun liiketoimintaympäristössä tapahtui muutoksia, jotka muuttivat Nokian näkökulmaa raportoida kannattavuuttaan

Intercompany Team Leader

Nokia Oyj
8/2000 - 2/2002
"
Esimies tiimille joka huolehti konsernin sisäisten tapahtumien prosessoimisesta ja täsmäytyksistä (Saamiset vs Velat emoyhtiöltä tyttäriin). Nokian siirryttyä integroituun SAP järjestelmään, reskontrien välillä ilmenneet erot kiinnittivät tilintarkastajien ja Nokian johdon huomion. Konsernijohdon tukemana tavoitimme Nokia johdon asettaman nollatavoitteen. 15 alaista.

Chief Accountant

Nokia Oyj
11/1998 - 7/2000
"
Pidin Nokian uusille työntekijöille perehdytyskoulutuksia taloushallinnon prosesseista. Koordinoin Nokia Svenska AB:n taloustoimintojen siirtoa Suomeen. Projektin päätyttyä vastuullani oli liiketoiminnan pääkirjanpito ja kustannuspaikkalaskenta.

Kielitaito

  • RuotsiÄidinkieli
  • SuomiErinomainen
  • EnglantiErinomainen

Osaamisalueet

TaloushallintoRuotsin kieliSuomen kieliEnglannin kieliProjektijohtaminenSAP - ToiminnanohjausjärjestelmäMicrosoft OfficeSisäinen laskenta

Koulutus

KTM

Åbo Akademi, ESF
9/1992 - 5/1997
Kaupallinen
Yliopisto
"
Laskentatoimi

Linkit

LinkedIn-profiili: https://www.linkedin.com/in/marina-ekman/
Professional profile and CV in English