Työkokemus

Omaishoitaja

Koti
8/2017 -
"
Toimin perheenjäsenen hoitajana.

Tuotantosuunnittelija

Gasum Oy
10/2016 - 3/2017
"
• Ravinteet ja hivenaineet biokaasutuotannossa
• Biokaasuprosessin biologisen seurantajärjestelmän luominen
• Biokaasuprosessin tuotannonohjausjärjestelmän kehittäminen
• Selvitystyö biokaasutuotannon kehittämiseksi
• Biokaasutuotannon optimointi

Energia-asiantuntija

ProAgria Keskusten Liitto
10/2015 - 4/2016
"
• Energiatehokkuudesta kilpailukykyä maaseudulla -koordinaatiohanke
• Tiedonhankinta, aineistojen kokoaminen ja tuottaminen, hankkeen viestintä, www-sivujen sisältösuunnittelu ja -tuotanto, tilaisuuksien suunnittelu ja organisointi sekä sosiaalinen media

Opinnäytetyöntekijä

ProAgria Keskusten Liitto
11/2014 - 7/2015
"
• Opinnäytetyö ”Kannattavuuden elementit biokaasun tuotannossa”
• Kannattavuuslaskentatyökalu biokaasutuotannon kannattavuuden arvioimiseksi

Asiantuntija, tuotantoesimies

SPR Veripalvelu
8/2007 - 8/2013
"
Asiantuntija, Prosessikehitysosasto 17.11.2010 – 31.8.2013
Tuotantoesimies, Soluerottelu- ja jakeluosastot 1.8.2007 – 16.11.2010

Asiantuntija:
• Projektipäällikkö 7 hengen asiantuntijatiimissä
• Verivalmisteiden tuotantoprosessien kehittäminen ja validointi sekä ongelmatilanteiden selvittäminen

Tuotantoesimies:
• 6 hengen esimiestiimin jäsen
• Osastojen sisäisestä työjärjestyksestä vastaaminen
• Materiaalien, työtilojen, laitteiden ja ohjeistuksen ylläpito
• Työntekijöiden henkilöstöasioista vastaaminen
• Kehityshankkeet muiden osastojen kanssa

Materiaalivastaava, palvelulaboratorion vastaava

Biohit Oyj
2/2001 - 7/2007
"
Materiaalivastaava:
• Materiaalihankinnat, tarjouspyynnöt, hankintasopimukset ja materiaalinhallinta

Palvelulaboratorion vastaava:
• Diagnostisten määritysten analysointi ja tulkinta sekä IVD-tuotteiden kehitykseen liittyvät näyte-evaluaatiot

Työnjohtaja

Meira Oy Maustetehdas
2/2000 - 2/2001
"
• Tuotannon ja kiinteistöhuollon esimiestehtävät
• Tuotannon suunnittelu ja töiden yhteensovittaminen

Osaamisalueet

EsimiestyöBioteknisten prosessien hallintaBioprosessitekniikkaFermentointiBiokaasuBioenergiaBioenergian tuotantoUusiutuva Energiakestävä kehitysEntsyymitEnergiatehokkuusBiopolttoaineetkiertotalousBiotalousKierrätys

Koulutus

Projektit ja kestävä kehitys

SYKLI
10/2016 - 3/2017
Muu koulutusala
Ammattikoulu tai opisto
"
• Toiminnan kehittäminen kestävällä tavalla
• Resurssitehokkuus
• Laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjohtaminen
• Työyhteisössä toimiminen

Insinööri, ylempi AMK (UAS Master's Degree)

Karelia ammattikorkeakoulu
9/2014 - 8/2015
Teknillinen
Ammattikorkeakoulu
"
Valmistuin 2015 uusiutuvan energian ylempään ammattikorkeakoulututkintoon.

Opintoja seuraavilta aihealueilta:

- uusiutuvat energiamuodot: painopiste biokaasussa ja metsäenergiassa, myös muut uusiutuvat energiamuodot
- energiaratkaisujen suunnittelu
- kehittämisosaaminen
- julkiset hankinnat
- kestävä johtajuus
- kestävä kehitys

Erikoistumisopinnot, biotekniikka

Metropolia Ammattikorkeakoulu
8/2013 - 6/2014
Elintarvikeala ja biotekniikka
Ammattikorkeakoulu
"
Opintoja seuraavilta aihealueilta:

- fermentointi, solutehtaat, geenitekniikka ja entsyymit
- kestävä kehitys, bioenergia ja uusiutuvat polttoaineet
- tilastotiede, koesuunnittelu
- validointi
- esimiestyöskentely

Linkit

Linkedin-profiili
LinkedIn-profiilistani löytyy lisätietoja minusta.
Opinnäytetyö: Kannattavuuden elementit biokaasun tuotannossa
Opinnäytetyö - Uusiutuvan energian ylempi ammattikorkeakoulututkinto (UAS Master's degree)