Työkokemus

Kehitysinsinööri

Paroc Group
4/2016 -
"
Osallistuminen tuotekehitys- ja tutkimusprojekteihin. Mittausmenetelmien ja tuotekomponenttien kehitystyö. Projektien johtaminen ja hallinta.

Projektikoordinaattori

Paroc Oy Ab
10/2015 - 4/2016
"
Työskentelin akustiikkaprojektien parissa huolehtien etenkin niiden markkinointitoimenpiteiden toteutuksesta. Työni oli hyvin itsenäistä, mutta tein läheistä yhteistyötä myynnin, markkinoinnin ja tuotekehityksen kanssa. Tavoitteenani oli saada tuotteistamme esiin niiden parhaat puolet ja myyntiargumentit mahdollisimman hyvin ja myös kustannustehokkaasti. Olin vahvasti mukana myös internet-sivujen päivitysprojektissa etenkin sisällöntuotannon osalta.

Innovation Officer

Paroc Oy Ab
2/2014 - 9/2015
"
Olin oman divisioonani edustajana uudessa, innovaatioihin keskittyvässä matriisitiimissä. Tiimi kehitti ja otti käyttöön täysin uuden toimintamallin, jonka tarkoituksena oli kerätä ideoita ja innovaatioita kaikilta yrityksen työntekijöiltä sekä lisätä innovatiivista ja luovaa ilmapiiriä koko yrityksessä aina johdosta tuotantoon. Minun vastuualueeseeni kuului oman divisioonani osalta ideoiden kerääminen, dokumentointi ja jatkokäsittely. Toimintamalli otettiin hyvin vastaan ja saimme/sain siitä hyvää palautetta.
Tiiminä järjestimme innovointityöpajoja ja -kampanjoita sekä kehitimme uuden excel-pohjaisen työkalun, jonka avulla innovaatioita pystyttiin dokumentoimaan ja seuraamaan aina ideasta projektiin ja lopputuotteeseen saakka. Työkalun yhtenä pääkäyttäjänä olin vastuussa kaikkien kehitysprojektien koordinoinnista omalla osastollani. Toimin myös projektipäällikkönä omassa, akustiikka-aiheisessa projektissani.
Innovaatioiden lisäksi minulla oli vastuu tuotteiden CE-sertifikaateista ja niiden päivityksistä, ja tätä kautta opin paljon sertifioinneista, tuoteominaisuuksista ja materiaalitestauksesta. Lisäksi huolehdin yrityksen sisäisistä koulutuksista uudistamalla ja päivittämällä koulutusmateriaaleja sekä järjestämällä video-/lync-koulutuksia ajankohtaisista aiheista- nämä saivat osallistujilta erittäin hyvää palautetta.

Viestintä- ja markkinointipäällikkö

Paroc Oy Ab
9/2012 - 2/2014
"
Vastuu Suomen markkinointisuunnitelman laatimisesta ja toteuttamisesta. Vastuu kotimaisista ja kansainvälisistä projekteista, mm. tuotelanseeraukset ja asiakaskampanjat. Lehdistötilaisuuksien järjestäminen ja lehdistötiedotteiden laadinta. Markkinointibudjetin laadinta ja seuranta. Markkinointimateriaalien sisällön laatiminen (esitteet, mainokset...).
2012 esimiesvastuu ja tiimin johtaminen.

Myyntipäällikkö

Paroc Oy Ab
5/2009 - 9/2012
"
Toimin viisihenkisen tiimin vetäjänä ja esimiehenä ja sain alaisiltani erittäin hyvää palautetta niin tavoitekeskusteluissa kuin nimettömissä työhyvinvointikyselyissäkin. Olin vastuussa Suomen akustiikkatuotteiden myyntituloksesta, ja onnistuin kasvattamaan myyntivolyymiä pitäen kuitenkin samalla kannattavuuden hyvällä tasolla. Tämä vaati huolellista suunnittelua ja strategian laatimista, budjetointia, strategian ja budjetin käyttöönottoa ja myös seurantaa. Aloitin yhteistyön tällä hetkellä suurimman alihankkijamme kanssa ja olin vahvasti mukana kehittämässä uutta toimintamallia Suomen jälleenmyyjille.
Olin yhteydessä asiakkaisiin päivittäin joko puhelimitse, sähköpostitse tai kasvokkain. Vastasin avainasiakkaidemme vuosisopimuksista ja sopimusneuvotteluista, mutta tein myös projektitarjouksia ja annoin asiakasneuvontaa tuotteistamme tai meluntorjunnasta ylipäänsä.
Myyntitehtävien lisäksi olin vastuussa tuotteideni markkinointitoimenpiteiden suunnittelusta ja toteuttamisesta sisältäen mm. esitetekstien kirjoittamisen, internet- ja intranet-sivujen päivittämisen ja kehittämisen, CAD-kuvien ylläpidon ja akustiikkatyökalujen kehittämisen. Olin myös itse tai mukana järjestämässä useita asiakastapahtumia ja koulutuksia, ja esimerkiksi yksi puhujista Road show-kiertueella, joka keräsi satoja kuulijoita. Tein paljon yhteistyötä tuotekehitysosastomme kanssa edustaen Suomea yhteisissä kokouksissamme ja myös itse osallisena tuotekehityksessä asiakkaidemme ja suunnittelijoiden kanssa. Olin myös divisioonani Suomen johtoryhmän jäsen.

Aluepäällikkö

Paroc Oy Ab
8/2004 - 5/2009
"
Olin vastuussa akustiikkatuotteiden esittelystä ja markkinoinnista Etelä-Suomen arkkitehdeille, eli työhöni kuului runsaasti asiakaskäyntejä, konsultointia ja tuote-esittelyjä. Minulla oli myös myyntivastuu asiakkailleni (alakattourakoitsijat) omalla myyntialueellani. Päivittäiseen työhöni kuului konsultointia ja asiakasneuvontaa sekä puhelimitse, sähköpostitse että asiakkaan luona. Tein myös projektitarjouksia ja hinnoittelua sekä vastasin oman alueeni asiakkaiden vuosisopimusneuvotteluista. Olin apuna akustiikkatuotteiden markkinointimateriaalien laadinnassa (esitteet, hinnastot, mainokset ym.) ja vastasin osastomme internet- ja intranet-sivujen sisällöstä, kehittämisestä ja päivittämisestä. Järjestin tai olin mukana järjestämässä useita asiakastapahtumia ja -koulutuksia.

Myyntiassistentti

Paroc Oy Ab
1/2003 - 8/2004
"
• Raportoinnin kehittäminen
• Excelin käyttö ja hyödyntäminen myyntityökaluissa
• Myyntipäällikön avustaminen, "oikea käsi"
• Aluemyyntipäälliköiden avustaminen
• Myyntikokousten järjestäminen
• Matkalaskujen tarkastaminen
• Tilausten vastaanotto ja syöttäminen IFS-järjestelmään
• Asiakaspalvelu puhelimitse ja sähköpostitse
• Osallistuminen CRM-työkalun kehittämiseen ja valintaan

Asiakaspalvelukoordinaattori

Paroc Oy Ab
3/2001 - 1/2003
"
• Tilausten vastaanotto ja syöttäminen IFS-järjestelmään
• Asiakaspalvelu puhelimitse ja sähköpostitse
• Työskentely tiiviissä ryhmässä, toisten tuuraaminen, avustaminen, innostaminen
• Tiivis yhteistyö myynnin, toimituspalveluiden ja tuotannonsuunnittelun kanssa

Kesätyöntekijä, toimistotyöntekijä (osa-aikainen)

Oy Keskuslaboratorio Ab
6/1998 - 2/2001
"
• Artikkelien ja patenttien myynti sisäisille ja ulkoisille asiakkaille: tilausten vastaanotto ja syöttäminen tietokantaan, tuotteiden kopiointi, lähetys ja laskutus
• Yrityksen omien tietokantojen päivitys
• Kirjaston arkiston päivitys
• Yrityksen lehtikierrosta huolehtiminen
• Asiakaspalvelu puhelimitse ja sähköpostitse

Puhelinmyyjä

Tapiola Group
12/1997 - 5/1998
"
• Kotivakuutusten myyminen puhelimitse valituille asiakkaille
• Markkinahaastatteluiden tekeminen

Opettajan sijaisuuksia

Vuosaaren yläaste, Malminkartanon ala-aste
9/1996 - 5/1998
"
• Aineopettaja yläasteella (Kemia, matematiikka, atk)
• Luokanopettaja ala-asteella

Toimistotyöntekijä (kesätyö)

Tuloskoulutus ja -neuvonta TKN Oy
6/1996 - 8/1997
"
• Asiakastietojen päivitys analysointia varten
• Asiakasosoitteiston päivitys
• Postitus

Kielitaito

  • SuomiÄidinkieli
  • EnglantiErinomainen
  • RuotsiHyvä
  • SaksaTyydyttävä

Osaamisalueet

MyyntiMarkkinointiViestintäJohtaminenJärjestötyöinnovaatiotProjektinhallinta

Koulutus

Filosofian maisteri

Helsingin yliopisto
9/1995 - 12/2000
Humanistinen ja luonnontieteellinen
Yliopisto
"
Pääaine polymeerikemia, sivuaineet tuotantotalous (Teknillinen korkeakoulu), matematiikka ja tietojenkäsittelytiede.

Ylioppilas

Martinlaakson lukio
8/1992 - 5/1995
Lukio

Linkit

LinkedIn-profiilini
Paljon lisätietoa minusta ja ammatillisesta osaamisestani.
Twitter-tilini
Minut löytää myös Twitteristä!