Työkokemus

Team Lead, RPA and process architecture governance

Neste Oyj
3/2018 -
"
Toimin Neste Oyj:llä liiketoiminnan kehityksessä, Center of Excellence toiminnossa, Business Process Leadership yksikössä (BPL) team leadina. Myös tehtävät projektitoimiston ja liiketoimintaprosessien kehityksen koordinaattorina ovat osa päivittäistä tekemistä. Tehtävä on monipuiolinen ja kiinnostava ja sisältää mm. robotiikan ja prosessikehityksen mallien määrittely ja hallintomallien kehityksen ja jalkauttamisen. Myös prosessien mallintamista (ARIS-järjestelmässä) sekä osallistumista liiketoiminnan prosessien kehittämiseen. Aiemmin toimin Nesteellä BPL yksikössä liiketoiminnan prosessi-analyytikkona Lean Six Sigma malleja hyödyntäen.

Business Area Manager, Capital Markets

Crosskey Banking Solutions
1/2015 - 2/2017
"
Toimin Crosskeyllä liiketoimintayksikön vetäjänä, vastuualueena Capital Markets. Tehtävät: Johtoryhmä, strategia, budjetti/tulos, henkilöjohtaminen, järjestelmäkehitys, tarjoama, asiakas- ja alihankkijayhteydet ja -sopimukset, resurssointi, projektijohto, myynti, Crosskeyn palveluksessa on n. 200 Finanssi-alan erityisasiantuntijaa monelta eri toimialueelta. Päätoimialat Banking, Cards & Payments ja Capital Markets.

Director IT

Nord Pool Finland Oy / Nord Pool Spot AS (NPS)
5/2011 - 12/2013
"
IT toiminnosta vastaava johtaja.

Päävastuualueet: järjestelmien operatiivinen käyttö, kehitys ja strategian määrittely. Budjetti/tulosvastuu, henkilöstö, alihankkijat, intressiryhmät (asiakkaat, omistajat, yhteistyökumppanit, kilpailijat ja valvovat viranomaiset)

Johtaja, IT strategia ja hallinto

Aktia Oyj
9/2007 - 4/2011
"
IT hallinnosta ja -strategiasta vastaava johtaja.
Aktia voimakkaassa kasvussa ja suuressa murroksessa.
Kehittyminen säästöpankista, pörssilistatuksi "finanssitavarataloksi".
Minun tehtävänä oli luoda toimiva IT hallintomalli ja organisaatio sen ympärille - toteutettiin onnistuneesti.
Tein ensimmäisen dokumentoidun IT strategian Aktialle ja käynnistimme sen implementoinnin.
Toteutimme Aktian IT servicedesk toiminnon ITIL mallia mukaillen.

Head of Services (Hallintojohtaja)

ABN AMRO Bank N.V., Helsinki Branch
7/2006 - 8/2007
"
Toimin Suomen yksikön hallinnosta vastaavana johtajana, globaalin organisaation sivuliikkeessä.Vastuualueeni oli johtaa kaikkia liiketoimintaa palvelevi tukitoimintoja.
Yhtenäistimme yhtiön globaaleja toimintamalleja vastaamaan Suomen toimintojen tarpeita.
Toimin Euroopan ja Pohjoismaiden Services organisaation johtoryhmissä sekä maaorganisaation johtoryhmässä.
Liiketoimintojen päätoimintoja olivat investointipankki ja arvopaperivälitys sekä omaisuudenhoito ja rahastoliiketoiminta.

Nordic Head of Property and Facilities Management Services (Johtaja, Sisäiset palvelut ja kiinteistöhallinta)

ABN AMRO Securities Nordic SE
3/2005 - 3/2007
"
Toimin pohjoismaisen sisäisten palveluiden ja kiinteistöistä vastaavana johtajana. Vastuullani olivat Helsingin, Tukholman, Kööpenhaminan ja Oslon toimipisteet.
Tässä murroken vaiheessa sisäisiä palveluita kehitettiin vastaamaan yhtiön Eurooppalaista toimintomallia. Tehtäviä kaskitettiin ja muodostettiin osaamisalueiden keskittymiä eri paikkakunnille. Samalla toimitilojen käyttöä optimoitiin vastaamaan kunkin paikkakunnan tarpeita. Muunmuassa Helsingin kornttori muutti uusiin tiloihin, Norjan konttorit konsolidoitiin yhteen rakennukseen ja Tukholman ja Kööpenhaminan konttoreilla tehtiin tilmuutoksia.

Head of IT (Tietohallintojohtaja)

Alfred Berg Finland
7/1997 - 5/2006
"
Palattuani ulkomaankomennukselta New Yorkista sain tehtäväkseni luoda uuden IT organisaation Helsinkiin. Rekrytoimme ja organisoimme osaston vastaamaan liiketoiminnan vaativia tarpeita. Osasto toimi kaikkien teknisten palveluiden toimittajana niin pankkiiriliiketoiminnalle kuin investointipankki-, rahasto- ja omaisuudenhoitopalveluille.
Toimin IT johtajana lähes 8 vuotta erittäin menestyksellisen liiketoiminnan tukitoiminnon vetäjänä.

Kielitaito

  • SuomiÄidinkieli
  • RuotsiÄidinkieli
  • EnglantiErinomainen

Osaamisalueet

Tietohallinto ja sen kehittäminenHenkilöstöjohtaminenProjektijohtaminenProsessisuunnitteluPankki-ja vakuutusliiketoimintaKansainvälinen liiketoiminta Arvopaperipalvelut OM, BO, AM ja RahastotYritysvastuun strategiatyöLiiketoimintajohtaminen

Koulutus

Insinööri (B.SC)

Vasa Tekniska Läroanstalt (VTLA)
9/1983 - 5/1986
Teknillinen
Ammattikorkeakoulu
"
Sähkövoimatekniikan insinöörikoulutus Vaasan ruotsinkielisestä teknillisestä opistosta

Ylioppilas

Svenska Samskolan i Tammerfors (SST)
8/1978 - 5/1981
Lukio
"
Ylioppilastutkinto Tampereen ruotsinkielisestä lukiosta

Linkit

LinkedIn profiili - Ulf Kurtén
Tavoitteita tulevasta ja kokemuksia historiasta

Sertifikaatit

ITIL Foundation v.3 (2008)
IT palvelunhallinnan "de facto" standardin sertifiointi
TOGAF v9.1 Enterprise Architecture - Foundation (2013)
Liiketoiminta-arkkitehtuurin toimitomallin sertifiointi
CoBIT v4.1 - IT hallintomalli (2009)
IT hallintomallisertifiointi
Lean Six Sigma - Green Belt (2018)
Lean filosofiaan pohjautuva sertifiointi. Koulutus Aalto Yliopistossa. Projekti Neste Oyj:llä

Ajokortti

A, BE