Koulutus

Työyhteisön kehittäjä AMK

Humanistinen ammattikorkeakoulu (HUMAK)
9/2020 -
Humanistinen ja luonnontieteellinen
Ammattikorkeakoulu
"
Työyhteisön kehittäjän opinnot antavat laaja-alaiset valmiudet toimia erilaisissa työyhteisön kehittämisen asiantuntijatehtävissä. Koulutuksen myötä opiskelijasta kasvaa kehityshakuinen ja uudistumiskykyinen HR-osaaja tai muussa roolissa työskentelevä kehittämistyön ammattilainen.

Työyhteisön kehittäjän on mahdollisuus sijoittua työyhteisöjen ohjaus-, koulutus-, organisointi-, suunnittelu- ja kehittämistehtäviin työelämän eri toimintasektoreille.

Kursseja suorituksessa:
- Suorituksen johtaminen ja palkitseminen
- Muuttuva työelämä ja uudet työn muodot
- Monimuotoisuus työyhteisössä
- Työterveys ja työhyvinvointi
- Yhteistoiminta