Työkokemus

Huoltopäällikkö

L&T Kiinteistötekniikka Oy
1/2020 -
"
Asiakaskohteen sopimukseen kuuluvat LVIKA:n kiinteistöhuolto- ja korjaustöiden suunnittelu, organisointi ja aikataulutus, uusien kohteiden myynti ja tarjouslaskenta, esimiestehtävät ja laskutus, asiakassuhteiden hoito.

LVIA-Suunnittelija / työnjohtaja

Insinööritoimisto KTS Oy
11/2018 - 6/2019
"
LVIA-suunnittelu ja konsultointi sekä KVV/IV-työnjohto ja -valvonta.

Senior Designer (HVAC), projektipäällikkö

Etteplan Design Center Oy
11/2017 - 6/2018
"
LVI-suunnittelu- ja projektipäällikön sekä pääsuunnittelijan tehtäviä korjaus- ja uudisrakennusalalla sekä LVI ratkaisut kaivannaisteollisuuteen.

Takoja (huom! Ei palkkasuhde)

Oulun Yritystakomo Oy
9/2016 - 1/2017
"
Ideoiden kehittely tuotteiksi asti ja mahdollisten yritysten aloittaminen.
- syksy -16, Expat Innovation Workshop, Kotia, 2. palkinto, suomalaisten luksustuotteiden vienti ulkomaille, asiakashankinta ja sopimusneuvottelut.
- kevät-17, Expat Innovation Workshop, Shelthouse, 1. palkinto, kokoontaitettava talo kriisialueille. Kansainvälinen tiimi (4 kansalaisuutta) kehittää n. 10m2 taloa, jonka voi kuljetusta varten taittaa kokoon ja kasata uudelleen 2-4 tunnissa 2 miehen voimin. Innovatiiviset lukitusratkaisut ja talojen mahdolliset yhteenliittämiset integroituvine aukkoineen. Lisäksi taloihin suunnitellaan varusteet hätämajoitusta varten.

LVI-insinööri

LVI Savolainen Oy
5/2016 - 8/2016
"
Uusien kerrostalojen LVI-suunnittelua.

LVI-valvoja/-insinööri

Pohjois-Suomen Talokeskus Oy
2/2016 - 6/2016
"
LVI-asiantuntija ja valvontatehtävät omakotitaloista suuriin kerrostalon linjasaneerauksiin. Valvontasuunnitelmat, yhdyshenkilönä toimiminen, suunnitelmien tarkastus ja kommentointi, kaikkien lupien ja liittymäsopimuksien varmistaminen,
2
työmaapäiväkirjan seuraaminen ja tarvittava merkitseminen, tarkastusasiakirjan seuraaminen, urakoitsijapalavereihin, työmaa-, viranomaiskokouksiin ja - tarkastuksiin osallistuminen, projektin aikataulun ja maksuliikenteen seuraaminen, tärkeiden työvaiheita ja tarkastuksien dokumentointi ja valvonta, urakoitsijoiden työsuorituksien ja työmenetelmien sopimusten mukaisuuden varmistaminen, projektissa esiintyviin epäkohtiin puuttuminen ja niistä reklamointi, lisä- ja muutostöiden aiheellisuuden ja hinnan tarkastaminen, vastaanottoa edeltävien toimenpiteiden toteutumisen valvonta ja varmistaminen ja urakoitsijoiden takuuaikaisten velvoitteiden toteutumisen valvonta.

LVI-suunnittelija ja projektipäällikkö

Insinööritoimisto Äyräväinen Oy
4/2014 - 8/2015
"
Sairaaloiden ja terveysasemien korjausrakentamisen lvi-suunnittelua, hotellin lvi-järjestelmien suunnittelu, hotellin jäähdytysjärjestelmän suunnittelu, projektipäällikön tehtävät.

LVI-insinööri, KVV-/ IV-työnjohtaja

Pohjolan Design-Talo Oy
8/2006 - 4/2014
"
Pien- ja rivitalojen LVI-suunnittelu, asiakaspalvelua ja kvv-/ iv-työnjohtaja (hyväksyttäminen viranomaisilla, työsopimuksien teko asiakkaiden kanssa, lähtötietojen varmistaminen, suunnittelutilanteen selvittäminen, eri osapuolten tehtävien ja valtuuksien tarkistaminen, havaittujen puutteiden ja virheiden korjausmenettelystä huolehtiminen, rakennustyön tarkastusasiakirjaan tulevista merkinnöistä huolehtiminen, viranomaiskatselmuksiin osallistuminen.

LVI-insinööri

Vel-Air Oy
6/2002 - 4/2006
"
Osa- ja täysiaikaisesti Koja Oy:n paketti-ilmastointikoneiden suunnittelua ja Koja Oy:n, KojaCool Oy:n ja Ourex Oy:n tuotteiden tarjouslaskentaa asiakkaille.

LVI-suunnittelija ja mikrotukihenkilö

Insinööritoimisto Pohjolan LVI Inssit Ky
11/1996 - 3/1998
"
Lvi-
suunnitelmien teko, projektien vetäminen, mikrotukihenkilönä henkilökunnan neuvonta ongelmatilanteissa sekä mikrojen ongelmatilanteiden selvittely, ohjelmistojen asennus ja konfigurointi.

Kielitaito

  • SuomiÄidinkieli
  • EnglantiHyvä
  • RuotsiHyvä
  • VenäjäAlkeet
  • SaksaAlkeet

Koulutus

LVI-insinööri

Oulun teknillinen oppilaitos
8/1992 - 5/1996
Teknillinen
Ammattikorkeakoulu

Ajokortti

A, BE, C

Yhteystiedot