Työkokemus

Puuseppä, urkujen rakentaja

Urkurakentamo Veikko Virtanen Oy
9/2011 - 12/2020
"
- puusepän työt
- urkujen peruskorjaukset, puhdistukset ja restauroinnit
- uusien ja restauroitujen urkujen pintakäsittelyt ja koristemaalaukset
- urkujen huoltotyöt
- koneiden, työkalujen, materiaali- ja tarvikevaraston ylläpito
- yrityksen sosiaalinen media ja nettisivut
- työsuojeluvaltuutettu

Osaamisalueet

PuutyöPintakäsittelyValokuvausKuvankäsittelySketch UPAutoCADSosiaalinen mediaTietotekniikkaMobiilisovelluksetTyöturvallisuusongelmanratkaisukyky

Koulutus

Puualan perustutkinto, puuseppä

Vaihtoehtoinen ammatti- ja oppisopimuskoulu
8/2009 - 6/2010
Teknillinen
Ammattikoulu tai opisto
"
Vuoden koulutus sisältäen harjoitustöitä, tilaustöitä ja työharjoittelun. Lopputyö ja tutkintotodistus täysin arvosanoin.

Linkit

Facebook portfolio
Kuvia töitteni erilaisista työvaiheista.