Koulutus

LVI-alan urakointi- ja suunnittelukoulutus

Savonia AMK
10/2017 - 6/2019
Teknillinen
Ammattikorkeakoulu
"
Antaa valmiudet LVI-alan työnjohto-, urakointi- ja suunnittelutöihin sekä asetuksen mukaiset tiedot KVV- ja IV-työnjohtajan/suunnittelijan tehtäviin.

Rakennusten terveellisyyteen liittyvien asiantuntijoiden koulutus

Itä-Suomen yliopisto, Aducate
8/2009 - 2/2011
Teknillinen
Yliopisto
"
Nykyään vastaavaa koulutusta annetaan nimellä rakennusterveysasiantuntija (RTA) koulutus. Sisältää osioina Sisäilma-asiantuntijan (SISA) sekä kosteus- ja homevauriotutkijan opinnot.

Insinööri(AMK), Rakennustekniikka

Pohjois-Karjalan AMK
8/1998 - 9/2001
Teknillinen
Ammattikorkeakoulu
"
Korjausrakentamisen ja kiinteistönhoidon tuotantopainotteinen suuntautumisvaihtoehto. Suoritin 4-vuotisen tutkinnon kolmessa vuodessa ja sain valtakunnallisen stipendin opintomenestyksen perusteella.