Työkokemus

tutkija

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira
9/2017 - 12/2018
"
· Alkuperältään aidot" -mansikkaprojektin tutkijan tehtävät
· pilottiprojektin tavoitteena oli kehittää uusia kemiallisia analyysimenetelmiä
elintarvikeväärennösten paljastamiseksi
· menetelmien kehitys ja validointi ICP-OES ja ICP-MS-laitteistoille
· näytteiden analysointi (käytännön laboratoriotyöt: näytteiden esikäsittely, märkäpoltto, laitteiden operointi yms.)
· analyysi- ja laiteongelmien ratkaisu
· menetelmäohjeiden päivitys
· tulosten hyväksyminen (LIMS) ja raportointi
· tulosten tilastollinen käsittely (R-ohjelmalla) monimuuttujamenetelmiä hyödyntäen
(mm. PCA, LDA)
· perehtyminen isotooppianalytiikan perusteisiin (SIRA, stable isotope ratio analysis) ja osallistuminen viraston uuden isotooppilaitteiston (IRMS, isotope ratio mass spectrometry) saapumiseen ja
alkuasennukseen.

Kielitaito

  • SuomiÄidinkieli
  • EnglantiErinomainen
  • RuotsiHyvä
  • SaksaAlkeet
  • EspanjaAlkeet

Osaamisalueet

ElintarvikekemiaEpäorgaaninen kemiaAnalyyttinen kemiamenetelmäkehitysElintarvikkeiden laadunvarmistusElintarvikeanalytiikkaElintarvikelainsäädännön tuntemusElintarvikkeiden tuoteturvallisuusFood Chemistry

Koulutus

Elintarviketieteiden maisteri (ETM)

Helsingin yliopisto
9/2010 - 6/2016
Elintarvikeala ja biotekniikka
Yliopisto
"
Pääaine: elintarvikekemia

Sivuaineet: elintarvikkeiden turvallisuus ja elintarvikealan tuotekehitys

Maisterintutkielma (2016): ”Mansikkahillon väärentämisen osoittaminen kivennäisaineprofiilia ja kemometriaa hyödyntämällä”, arvosana Eximia cum laude approbatur.

Elintarvikekemian syvetäviin opintoihin kuuluneita kursseja olivat mm. laboratorion laadunvalvonta, bioepäorgaaninen kemia, kaasukromatografia, nestekromatografia, elintarvikelisäaineet ja tutkimusmenetelmät.

Elintarviketurvallisuuden sivuaineeni sisälsi mm. elintarvike- ja ympäristöhygieniaa, elintarvikelainsäädäntöä, toksikologiaa, elintarvikemikrobiologiaa ja elintarvikkeiden kemialliset vaarat -kurssin.

Tuotekehityksen sivuaineeseen puolestaan kuului esimerkiksi tuotekehityksen, pakkausteknologian, kuluttajakäyttäytymisen ja aistinvaraisen arvioinnin kursseja.

elintarviketieteiden kandidaatti (ETK)

Helsingin yliopisto
9/2010 - 10/2014
Elintarvikeala ja biotekniikka
Yliopisto
"
Pääaine: elintarvikekemia

Sivuaineet: ravitsemustiede (25 op) ja kemia (25 op)

Kandidaatintutkielma (2013): ”Aromiaineiden käyttö elintarvikkeissa”, arvosana 5.

Elintarviketieteiden perusopintoihin kuuluivat mm. kurssit: mikrobiologian peruskurssi, elintarvikekemian peruskurssi, elintarviketeknologia I, lihateknologia I, maitoteknologia I, viljateknologia I, vastuullisuus ruoan tuotannon ja
kulutuksen järjestelmässä sekä luomu elintarviketieteiden näkökulmasta.

Elintarvikekemian aineopinnot sisälsivät mm. kurssit: bioresource and food enzymology, elintarvikelainsäädäntö ja -valvonta, funktionaaliset eIintarvikkeet, hiilihydraatit, proteiinit, lipidit, vitamins and other bioactive compounds, elintarvikekemiallinen analytiikka ja kemiallinen analytiikka.

Ravitsemustieteen perusopinnot
sivuaineopiskelijoille koostuivat kursseista: johdatus ravitsemustieteeseen, elintarvikkeet ruokavaliossa, ruokapalvelut toimialana, nutritional problems in low income countries, biokemia I, solubiologian perusteet sekä anatomian ja fysiologian perusteet.

Kemian perusopinnot muodostuivat kursseista: yleinen ja epäorgaaninen kemia, orgaanisen kemian perusteet, kemian työt, soveltava orgaaninen kemia, fysikaalisen kemian luennot, fysikaalisen kemian työt ja biokemia I harjoitustyöt.

Linkit

LinkedIn-profiili
Profiili LinkedIn-palvelussa