Työkokemus

Tuotannonsuunnittelija, SAP Manufacturing Key User

Fiskars Finland Oyj
5/2011 -
"
Kirveslinjan tuotannonsuunnittelu ja kehitysprojektit. Työnjohdon sijaisuudet. Tuotantotavoitteiden ja -suunnitelmien oikea-aikaisen etenemisen seuranta ja hienokuormitus.
Varastotasojen oikeellisuudesta huolehtiminen, saatavuuden varmistaminen ja vahvistaminen.

SAP Manufacturing Key User: SAP-implementointiprojekti, tuotantohenkilökunnan perehdytys + koulutusmateriaalien teko sekä koulutus/opastus SAP-ongelmatilanteissa.
Tuotemasterdatojen päivitys.

Alihankintatakeiden asiakaspalvelu: Tuotannonsuunnittelun lisäksi takomon taeasiakkaiden tilauksien käsittely, laskutus ja tuotantotilaukset.

Yhteystiedot