Työkokemus

Projektipäällikkö

Turun kaupunki
8/2017 -

Kevytyrittäjä

Oma osaaminen
1/2016 - 7/2017
"
Tarjosin julkiselle sektorille, kunnille, oppilaitoksille, yhteisöille ja yrityksille konsultaatiota ja palveluja mm. seuraavilla osaamisalueilla: julkinen hankinta, koulutustehtävät ja tietojärjestelmä palvelut.


http://www.hankintajamyyntipalvelu.fi/413841446

Pienyrittäjä

Hankinta- ja myyntipalvelu Pekka Lång
1/2014 - 12/2015
"
Hankinta- ja myyntipalvelu oli konsultoiva asiantuntija yksikkö. Tarjosin julkiselle sektorille, kunnille, oppilaitoksille, yhteisöille ja yrityksille konsultaatiota ja palveluja mm. seuraavilla osaamisalueilla: julkinen hankinta, hankintajärjestelmät, hankintojen johtaminen, logistiikka, logistiikkaoperaatiot, osto-operaatiot, myyntitehtävät, projektipäällikön tehtävät eri osa-alueilla, koulutus- ja opetustehtävät ja kehitystehtävät kyseisillä osaamisalueilla.

Opin ja kehityin työskentelemään
konsultin roolissa, jossa tarjosin ratkaisuja asiakkaiden tarpeisiin. Työ oli haastavaa ja palkitsevaa. Toimintaympäristö kuitenkin
muuttui ja jouduin punnitsemaan yrityksen tulevaisuutta ja sen lopputuloksen johdosta lopetin yritystoiminnan.


http://www.hankintajamyyntipalvelu.fi/

Pienyrittäjä

Hankinta- ja myyntipalvelu Pekka Lång
1/2014 - 9/2015
"
Olin Tarjova Oy:ssä sähköisen kilpailutusjärjestelmän jälleenmyyjänä ja asiakkaita olivat mm. suomen kunnat, kuntayhtymät, seurakunnat ja eri julkisen sektorin järjestöt. Työ oli mielenkiintoista ja palkitsevaa. Sain tavata erilaisia ihmisiä ja osaamispääoma karttui mm. julkisista hankinnoista, markkinoinnista, uusiasiakashankinnasta, sidosryhmätyöskentelystä, oman ajan hallinnasta, taloudesta ja esiintymistaitokin sai uutta kokemusta.

Toimitusjohtaja

Suomen Julkishankinta Oy
2/2008 - 6/2012
"
Olin perustamassa Suomen Julkishankinta Oy:tä. Yhtiö aloitti toimintansa 1.2.2008. Aluksi mukana olivat Pieksämäen ja Varkauden kaupunki. Yhtiön perustehtävänä oli kilpailuttaa kaupunkien kaikki tavara, palvelut ja rakennusurakat. Työ oli palkitsevaa ja saimme 70 uutta osakasta mukaan toimintaan kesäkuuhun 2012 mennessä ympäri suomea. Opin työssäni julkista hankintaa, strategista ja operatiivista ajattelua ja suunnittelu, markkinointia, talousosaamista, uusiasiakas hankintaa, yritys toiminnan kehittämistä ja yhteistyö- ja neuvottelutaitoa eri osapuolten kanssa ja esimies taitoni saivat lisäpontta. Toimin useissa tietojärjestelmä projekteissa projektipäällikkönä.

Hankintapäällikkö

Pieksämäen ja Varkauden kaupunki
6/2007 - 1/2008
"
Vuonna 2007 kesäkuussa aloitin Pieksämäen ja Varkauden kaupunkien hankintapäällikkönä. Tehtävänä oli perustaa yhteishankintayksikkö osakeyhtiönä. Yhtiön tehtävänä oli kilpailuttaa kaikki kaupunkien tavarat, palvelut ja rakennusurakat. Yhtiössä otettiin käyttöön sähköiset tilaus- ja kilpailutusjärjestelmät ja toimin hankkeissa projektipäällikkönä. Opin tässä tehtävässä perustamaan osakeyhtiön 4:n huippu kollegan kanssa.

Lähdimme aivan alusta ja rakensimme yhteishankintayksikön. Osaamista kertyi mm. osakeyhtiön perustamista, julkisesta hankinnasta, strategian kehittämisestä ja suunnittelusta, markkinoinnista, kehitystehtävistä, vuorovaikutus- ja yhteistyötaidoista sekä eri tietojärjestelmien yhteensovittamisesta.

Hankintapäällikkö

Joensuun seudun hankintatoimi
6/2005 - 5/2007
"
Vuonna 2005 siirryin Joensuun kaupungille hankintapäälliköksi. Olin perustamassa Joensuun seudun hankintatoimea vuosina 2005 – 2007. Tehtäviin kuului yhdessä hankintaorganisaation kanssa kaikki Joensuun kaupungin tavaroiden ja palvelujen kilpailutukset ja sopimuksenhallinta. Joensuun seudun hankintatoimeen liittyi ollessani kaikki Pohjois-Karjalan kunnat ja kuntayhtymät.

Työ oli täälläkin palkitsevaa. Opin työssäni julkista hankintaa, strategia suunnittelua ja kehittämistä, markkinointia, talousosaamista, uusiasiakas
hankintaa, kehitystyötä ja yhteistyö ja neuvottelutaidot kehittyivät työni aikana.

Hankinta-asiamies

Mikkelin kaupunki
9/1993 - 4/2005
"
Mikkelin kaupungin hankintapalvelussa olin hankinta-asiamiehenä vuosina 1993 - 2005. Tehtäviin kuului varastojen ohjaus ja kehittäminen, tilaukset, kaupungin kaikki tavaroiden, palvelujen hankintojen suunnittelut ja kilpailutukset, sopimuksenhallinta sekä sähköisten järjestelmien kehittäminen yhdessä muun hankinta organisaation kanssa.

Mikkelin kaupungilla otettiin käyttöön sähköiset tilaus- ja kilpailutus/varastojärjestelmät ja toimin niissä mukana tiiviisti.

Mikkelin kaupungilla olin pitkään ja opin siellä monenlaisia taitoja, kuten julkista hankintaa kokonaisuutena, prosessien hallintaa, varastojen hallintaan ja niiden prosesseja, vuorovaikutustaitoni kehittyivät palkitsevasti.

Varastonhoitaja

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri
9/1989 - 10/1993
"
Olen aloittanut urani varastonhoitajana Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä vuonna 1989. Työ tehtäviini kuului sairaalatarvikkeiden ja laitteiden hankinnat, kilpailutukset, sopimusneuvottelut, varastonohjaus ja sen kehittäminen.

Kielitaito

  • EnglantiHyvä
  • RuotsiTyydyttävä

Osaamisalueet

Osto-ja hankintaLogistiikkaKonsultointiStrateginen johtaminenProjektijohtaminenSähköinen liiketoimintaTietojärjestelmien hyödyntäminenAikuiskoulutusAsiakassuhteiden johtaminenAsiakaspalvelun kehittäminenYrittäjyysMyyntiAsiakaslähtöinen ajatteluViestintä- ja julkaisutaidotICT-hankinnatHankinnan lainsäädäntöOsto- ja hankintatoimiHankintaketjun hallintaTyöyhteisöjen kehittäminenJohtaminen ja esimiestyöProjektityö- ja hankeosaaminen

Koulutus

Ammattillinen opettaja tutkinto

Jyväskylän opettajakorkeakoulu
8/2013 - 8/2015
Kasvatustieteellinen
Ammattikorkeakoulu
"
Ammatillinen opettajankoulutus antaa minulle opettajan työssä tarvitsemani pedagogisen kelpoisuuden. Opinnoista sain myös kouluttajan taitoja, joista on hyötyä kaikissa työyhteisöissä asiantuntijatehtävissä.

Koulutus antaa vahvan osaamispohjan myös työyhteisöjen koulutus- ja kehittämistehtäviin.

Lopputyönaihe: Jalasjarven kunnalle, uuden hankintalain koulutustilaisuus kesäkuussa 2015 (8 h).

Tranenomi Ylempi amk tutkinto, hankintojen koulutusohjelma

Metropolia Myyrmäki Vantaa
8/2010 - 5/2014
Kaupallinen
Ammattikorkeakoulu
"
Opinnot hankintatoimen YAMK-koulutusohjelmassa vahvistavat osaamistani strategisen ja operatiivisen hankintatoimen ammattilaisena.

Lopputyöaihe: Yrityksen synty- ja kasvusuunnitelma (arvosana hyvä 4) .
Hankintatoimi strategisena toimintona, hankintatoimen analysointikohteet, arvoa parantavat strategiat, hankintatoimen ohjaus ja kehittäminen, hankinnat ja kuljetukset, julkiset hankinnat, tuotantoprosessin ohjaus ja optimointi, osaamisen johtaminen, osaamispääoman johtaminen ja kehittäminen, strateginen suunnittelu ja toimeenpano, projektinjohtaminen, organisaation ja prosessien kehittäminen, toimiala ja liiketoimintamallit,

Johtamisenerikoisammattitutkinto

Jyväskylän aikuisopisto
9/2007 - 3/2009
Muu koulutusala
Ammattikoulu tai opisto
"
Osallistuin Balentor Oy:n järjestämään koulutukseen ja opiskelin johtamisenerikoisammattitutkinnon. Organisaation toiminnan johtaminen ja johtamisen suunnitelu olivat pääaineita. Tein lopputyöni Suomen Julkishankinta oy:lle. Yhtiön perustamiseen ja sähköisten järjestelmien käyttöön otosta.

Hankintojen johtamisen approbatur 15 ov.

Lappeenrannan teknillinen yliopisto
12/2004 - 5/2005
Kaupallinen
Yliopisto
"
Opiskelin hankintojen johtamisen approbatur opinnot 15 ov.Keskeisiä aineita olivat :
- Hankintatoimen perusteet
-. kansainvälisen hankinnat
- laatujohtamisaen perusteet
- logistiikan peruskurssi

Kansainvälisen logistiikan erikoistumisopinnot 32 ov

Jyväskylän ammattikorkeakoulu
1/2003 - 8/2004
Teknillinen
Ammattikorkeakoulu
"
Opisekelin työnohessa logistiikan erikoistumisopinnot ja lopputyöni tein Mikkelin kaupungille hankinta ja logistiikan kehitysprojektin. Keskeisiä aineita olivat:

. Logistiikkaoperaatiot
. Logistiikkastratetiat
- Logistiikan inromaatiovirrat
- Organisaatio johtaminen ja kehittäminen
- Hankintatoimen kehittäminen

Tuotantotalouden erikoistumisopinnot

Mikkelin ammattikorkeakoulu
1/2002 - 10/2002
Teknillinen
Ammattikorkeakoulu
"
Työnohessa opiskelut: Lopputyönä Moilas Oy:n logistiikan kehitysprojekti:
- Johtajuus ja inhimillisten voimavarojen johtaminen
- Projektijohtaminen
- Logistiikka
- Tuontotalous
- Toiminnanohjausjärjestelmät
- Laatujärjestelmät
- Kustannuslaskenta

Tradenomi tietojenkäsittely

Pohjois-Savon ammattikorkeakoulu
8/1996 - 12/2000
Humanistinen ja luonnontieteellinen
Ammattikorkeakoulu
"
Tietojenkäsitelyn opiskelu Kuopiossa 144 ov.
Lopputyönaihe: Henkilötietolaki potilastietojärjestelmissä.

Merkonomi, materiaalitalous

Tampereen tekniikan ja kaupan oppilaitos
1/1992 - 11/1994
Kaupallinen
Ammattikoulu tai opisto
"
Merkonomi opinnot materiaalitalouden linjalla

Työteknikko auto- ja kuljetustekniikka

Tietomiehen työtekninen koulu
8/1989 - 6/1992
Teknillinen
Ammattikoulu tai opisto

Varastonhoitaja

Helsingin kaupunin Haagan ammattioppilaitos
8/1987 - 5/1989
Kaupallinen
Ammattikoulu tai opisto
"
Varastonhoitaja tutkinto:
- Yritystoiminnot
-. varastontoiminnot
- varastontekniikka
- varastotalous
- kuljetustekniikka
- kuljetustalous

Yhteystiedot