Koulutus

Filosofian maisteri

Turun yliopisto
9/2008 - 6/2015
Humanistinen ja luonnontieteellinen
Yliopisto
"
Pääaine: Matematiikka
Sivuaineet: tietojenkäsittelytiede ja tilastotiede
Pro gradu -tutkielman aihe: NFC:n ja RFID:n kryptografia