Työkokemus

Tohtorikoulutettava

Turun yliopisto / Primaarituottajien molekyylibiologian huippuyksikkö
1/2014 -
"
Tohtorikoulutettavan paikka neljän vuoden rahoituksella. Työhön kuuluu muutaman osittain päällekkäisen tutkimusprojektin organisointi ja toteuttaminen, jotka sijoittuvat bioenergia- ja fotosynteesitutkimuksen ympärille. Käytettyjä menetelmiä mm. synteettinen biologia ja molekyylibiologian perustyökalut (geenikonstruktien kloonaus ja transformointi, PCR...). Kaikkiin projekteihini sisältyy solukasvatusten ylläpitoa ja varastointia, sekä muita käytännön tason valmisteluja (autoklaavaus ym.). Pääprojektini prioriteetteina on pienen mittakaavan sähköbioreaktorien rakentamista ja optimointia, ja geneettisesti muokkaamieni organismien potentiaalien tutkimista fotosynteettisessä sähköntuotannossa ja elektrobiosynteessä. Muihin projekteihini kuuluu esim. biopolttoaineen tuoton analysointia GC-MS laitteistolla, sekä proteiinien tuottoa heterologisesti ja niiden puhdistaminen kromatografisilla menetelmillä. Puhdistettuja proteiineja käytän in vitro -aktiivisuusmittauksissa, joissa esimerkiksi analysoin näiden entsyymien kofaktori- ja substraattispesifisyyksiä.

Projektitutkija

Turun yliopisto / Integroidun fotosynteesi- ja metaboliittitutkimuksen huippuyksikkö
1/2013 - 12/2013
"
Projektitutkijana olin avustamassa eri fotosynteesitutkimuksen projekteissa. Tehtäviin kuului mm. peptidien valmistelu ja ajaminen LC/MS-menetelmällä, DNA-, RNA- ja proteiinieristyksiä, geelielektroforeesia (myös 2D, natiivi ja isoelektrinen fokusointi) ja western blottausta, qPCR:n ajoa, heterologisten proteiinien tuottoa ja niiden puhdistamista kromatografisin menetelmin.

Tutkimusavustaja

Turun yliopisto / Mechanistic Enzymology of Inorganic Polyphosphatases
9/2012 - 12/2012
"
Tutkimusavustajana olin vastuussa heterologisen fosfataasiproteiinin varianttien tuotosta, ja niiden puhdistamisesta kromatografisin menetelmin. Puhdistetuilla entsyymeillä suoritin erilaisia in vitro -aktiivisuuskokeita, joiden tulosten analysoimisesta ja raportoimisesta olin myös vastuussa.

Tutkimusavustaja

Turun yliopisto / Antibiotic Biosynthetic Enzymes
6/2012 - 8/2012
"
Tämä tehtävä oli jatkoa viiden kuukauden erikoistyölleni, jossa tuotin eri proteiineja heterologisesti, ja puhdistin niitä kromatografisin menetelmin. Näytteiden laatu varmistettiin geelielektroforeesilla (SDS-PAGE). Puhdistettuja proteiineja kiteytin niiden 3D-rakenteiden selvittämistä varten. Tätä varten käytimme röntgenkristallografiaa, jolla saadut proteiinirakenteet viimeistelin ns. käsin julkaisuja varten (aminohappotähteiden asentojen hienonnus, sitoutuneen substraatin ja kidevesien lisäys ym.). Kyseinen tutkimusryhmä tutkii biosynteettisiä luonnonyhdisteitä ja niiden muokkausta biologisesti, ja tehtäviini kuului myös kokeita HPLC-laitteistolla ja TLC-menetelmällä, joissa tarkastelimme erilaisia tuotettuja ja muokattuja antibioottisia luonnonyhdisteitä.

Tutkimusavustaja

Turun yliopisto / Antibiotic Biosynthetic Enzymes
6/2011 - 8/2011
"
Tutkimusavustajan tehtävä tutkimusryhmässä johon myöhemmin suoritin erikoistyöni. Tänä aikana tein mm. DNA-eristyksiä, ja PCR:n avulla geenikonstrukteja tutkimusryhmän eri osaprojekteille.

Harjoittelija

Turun yliopisto / Integrin group
3/2010 - 8/2010
"
Harjoittelijana tehtäviini kuului integriiniproteiinin tuottaminen, puhdistaminen kromatografiaa käyttäen, ja laadun varmistaminen SDS-PAGE:lla. Proteiini tuotettiin 25 litran mittakaavassa, ja tämän mittakaavan fermentorien kanssa työskentely tulikin tutuksi viikottaisissa proteiinituotoissa.

Kielitaito

  • SuomiÄidinkieli
  • EnglantiErinomainen
  • RuotsiTyydyttävä

Osaamisalueet

BiokemiaOrgaaninen kemiaSolu- ja molekyylibiologiaLiiketoiminnan tukitoiminnotR

Koulutus

Filosofian maisteri

Turun yliopisto
9/2006 - 12/2012
Elintarvikeala ja biotekniikka
Yliopisto
"
Filosofian maisterin tutkinto biokemian alalta, sisältäen biotekniikan ja elintarvikekemian opintoja. Sivuaineina kemia ja biologia. Myöhempänä lisäyksenä (2016 kevät) liiketoimintaosaamisen sivuainekokonaisuus Turun kauppakorkeakoulussa.