Työkokemus

Opettaja

Suomen Nuoriso-opisto
8/2009 - 5/2016
"
Opetin sekä matkailualan että nuoriso- ja vapaa-ajan ohjauksen perustutkinnon opiskelijoita. Viimeiset kaksi vuotta vastasin matkailualan koulutuksesta. Lisäksi vastuullani oli opiskelijoiden kansainvälisiin työssäoppimisiin liittyvien valmennusten pitäminen. Osallistuin aktiivisesti opetuksen pedagogiseen kehittämiseen. Otin vastaan näyttötutkintoja.

Mahdollistaja

Metsämatkat Oy
4/2008 - 7/2009
"
Metsämatkailutuotteiden kehittäminen, tuotteiden käytännön toteutus asiakkaiden kanssa, myynti ja markkinointi.

Toiminnanjohtaja

Saimaan Matkailu ry
8/2004 - 12/2008
"
Kolmen maakunnan yhteiset kotimaan markkinoinnin toimenpiteet Saimaan alueella. Mukana Etelä- ja Pohjois-Savo sekä Etelä-Karjala. Iloista lomaa itäsuomessa kampanjointia, lehdistömatkoja, yhteisiä messu esiintymisiä, saimaa.fi portaalin kehittäminen ml. hakukoneoptimointi.

Matkailupäällikkö

Kotkan kaupunki
5/2000 - 12/2003
"
Matkailupäällikön tehtäviin on kuulunut markkinointistrategian mukaisten toimenpiteiden käytännön toteutus, mukaan lukien jakelukanavat, ilmoitukset, Radio- ja TV mainonta sekä myyntitapahtumat ja messut. Esitetuotantoa yhteistyössä yrittäjien kanssa sekä yhteistyötä maakuntaliiton, kaupungin valtuuston ja - hallituksen kanssa sekä eri hallintokunnissa työskentelevien virkamiesten kanssa. Tuotteiden kehittämistä yhdessä yrittäjien kanssa. Matkailupäällikkönä perustin Etelä-Kymenlaaksoon seudullisen matkailun yhteistyöryhmän ja sitä kautta vaikutin seudullisen elinkeinostrategian sisällön luomiseen sekä maakunnallisen epävirallisen matkailuryhmän syntymiseen, jonka kautta tiivistettiin maakunnallista yhteistyötä.

Tmi Terracus

Itse yrittäjänä
10/1996 - 12/2002
"
Yrittäjänä tein matkailun tuotesuunnittelua yrityksille, keräsin myyntikanavista palautetta tuotekehitystyöhön, neuvoin markkinoinnissa, www sivujen tekoa ja muuta matkailun konsultointia.

Opas

Tjäreborg
2/1987 - 10/1988
"
Matkailijoiden opastaminen kohdemaina Kreikka, Espanja ja Itävalta.

Osaamisalueet

Opetuskokonaisuuksien suunnitteluOpetustyöNäyttötutkintojen vastaanottaminenTaloushallintoHenkilöstöjohtaminenAsiakkuusmarkkinointiYrittäjyysYrittäjyyskasvatus

Koulutus

Tradenomi, YAMK

Mikkelin ammattikorkeakoulu
8/2014 - 5/2016
Kaupallinen
Ammattikorkeakoulu
"
Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen koulutuslinja

Matkailuoppaan peruskurssi

Savonlinnan kesäyliopisto
11/2014 - 6/2015
Muu koulutusala
Ammattikoulu tai opisto
"
Savonlinnan kesäyliopiston järjestämä Suomen Opasliitto ry:n Matkailuoppaan peruskurssi.
Kurssin sisältönä ollut paikallistietous ja -historia, Suomi tietous ja Suomen historia sekä opastamisen tekniikka, Suomen Opasliitto ry:n ja Savonlinnan Oppaat ry:n toiminta. Hyväksyttyyn suoritukseen on vaadittu kirjallisten tenttien suorittaminen ja kirjallinen kurssityö. Tein sen aiheesta Sulkavan matkailunähtävyydet. Koulutuksen kesto 160 h.
Oikeuttaa käyttämään Suomen Opasliiton hopeista Guide merkkiä opastuksissa.

Opettajan pedagogoiset opinnot 60 op

Jyväskylän ammattikorkeakoulu
8/2012 - 5/2013
Kasvatustieteellinen
Ammattikorkeakoulu
"
Suoritettu opettajankoulutuksessa annetun lain 356/2003 asetusten 357/2003 ja 498/2004 mukaisen 60 opintopisteen laajuisen opettajakoulutuksen.

Sisälti
Jatkuvan oppimisen opintoina: Kehittyvä opettajuus, haasteelliset oppijat ja verkko osaksi opetusta. Toimintaympäristöjen kehittämisen opinnot: Koulutus ja yhteiskunta sekä opettajan toimintaympäristö. Oppimisen ohjaamisen opinnot: Oppiminen ja elämänkulku sekä opetus ja ohjaus.
Sisälti ammattipedagogiset - ja kasvatustieteelliset perusopinnot.

Tradenomi, amk

Mikkelin ammattikorkeakoulu
8/2010 - 12/2010
Kaupallinen
Ammattikorkeakoulu
"
Liiketalouden koulutusohjelma

Näyttötutkintomestari, NTM

Jyväskylän ammattikorkeakoulun
2/2010 - 12/2010
Kasvatustieteellinen
Ammattikorkeakoulu
"
Suoritettu Jyväskylän ammattikorkeakoulun Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa.
Opetushallistuksen 2007 hyväksymä koulutusohjelma, 25 op.

PD-tutkinto

Joensuun yliopisto
8/1998 - 10/2002
Muu koulutusala
Yliopisto
"
Matkailualan verkostoyliopisto, matkailualan PD-koulutus (40 ov)
Koulutuksen sisältö: yhteiset opinnot 3 ov, matkailualan tieteelliset opinnot 38 ov, PD-työ 5 ov, yhteensä 46 ov.

Matkailualan aineopinnot (cum laude approbatur) 37 ov, hyvin tiedoin matkailualan opetus- ja tutkimuslaitoksen opintosuunnitelman mukaisesti.

Matkailualan perusopinnot (approbatur) 16 ov hyvin tiedoin metsätieteellisen tiedekunnan vahvistaman opetussuunnitelman mukaisesti.