Työkokemus

Laatu ja kehitystehtävät, Toiminnan johtaminen, Tuotesuunnittelu

Uponor
3/1985 - 4/2015
"
Monipuolista, kansainvälistä eri sidosryhmien kanssa toimimista.

Osaamisalueet

Toiminnan/laadun kehittäminen, Six SigmaToiminnan/projektijohtaminenMateriaalituntemuslaatujärjestelmäPerustietotekniikkaTietokonemallinnusTutkimusyhteistyö

Koulutus

JET, Johtamisen Erikoisammattitutkinto

Lahden aikuiskoulutuskeskus
8/2005 - 5/2006
Teknillinen
Ammattikoulu tai opisto
"
Toiminnanjohtaminen

Di

Tampereen yliopisto
8/1999 - 5/2003
Teknillinen
Yliopisto
"
Materiaalitekniikka, muovienprosessointi ja toiminnankehittäminen.

Sertifikaatit

Six Sigma Black Belt
Toiminnan- ja tuotelaadun kehittäminen tilastollisin menetelmin.

Yhteystiedot