Työkokemus

Suunnitteluinsinööri

Tieteellis-toutannollinen liitto “POLIGON”
10/2011 - 7/2012
"
PCB suunnittelu;
suunnittelu kytkentälaitteiden;
valmistelu hankkeen dokumentaatiot;
ohjaa arkisto piirustuksia.

Suunnitteluinsinööri

Liittovaltiollinen yhtenäinen yritys “Ufan Laitteiden Valmistamis Yhtiö”
6/2011 - 9/2011
"
Suunnittelu lentokonen liitäntälaitteita;
PCB suunnittelu;
valmistelu hankkeen dokumentaatiot