Työkokemus

Hankekoordinaattori

Leader Pirityiset ry
9/2016 - 1/2017
"
Hanke- ja yritystukien neuvonta, hakemuskäsittely, Pirityiset ry:n sihteerinä toimiminen, yhteistyö alueen elinkeinoelämän kanssa.

Manner-Suomen maaseutuverkoston alueverkostotutkimuksen toteutus ja raportointi

Maaseutuvirasto
5/2015 - 8/2015
"
Työskentelin viraston Maaseutuverkostopalveluissa alueverkostojen parissa.

Samalla aloitin tekemään heille myös pro gradu-tutkielmaani, jossa tutkin Manner-Suomen maaseutuverkostoa ja paneudun siihen, miten verkostotyöskentelyä voidaan edelleen kehittää luottamuksen ja sosiaalisen pääoman avulla.

Osa-aikainen kouluttaja

Suomen Vesikoulutus
1/2014 - 4/2015
"
Yliopisto-opiskelujeni ohessa toimin talous- ja allasvesikouluttajana ja Valviran hyväksymänä testaajana.

Koulutuksia oli eri puolella Suomea, joten matkatyö on tuttua. Työ vahvisti entisestään esiintymis- ja viestintätaitojani. Etätyössä olennaista oli oma-aloitteellisuus, aktiivisuus sekä sitoutuminen yrityksen tavoitteisiin ja omalta osalta myynnin kasvattaminen.

Projektipäällikkö

Isonkyrön kunta
3/2012 - 12/2013
"
Johdin ja toteutin seutukunnallista EU-osarahoitteista hanketta, jonka tavoitteena oli edistää vesiensuojelua asutuksen hajakuormitusta vähentämällä.

Työtehtäviini kuului mm. yleisötilaisuuksien ja tapahtumien suunnittelu ja toteutus, asiakkaiden neuvonta sekä jatkuva sidosryhmätyöskentely asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden, viranhaltijoiden, sekä median kanssa.

Toimin myös hankkeen ohjaustoimikunnan esittelijänä sekä sihteerinä. Työn aikana johtamisvalmiudet lisääntyivät ja yhteistyö-, viestintä- ja vuorovaikutustaitoni paranivat entisestään sekä kehityin projektityöskentelyn asiantuntijaksi.

Työhön sisältyi paljon erilaista viestintää: tiedotustilaisuuksien pitämistä, haastateltavana olemista sekä sisällöntuottamista niin printtituotteisiin kuin kotisivuille. Kohderyhmälle sopivia some-kanavia käytin työssäni myös paljon. Katso esim. https://www.facebook.com/jatevesitieto

Hulevesitulvariskin analysoija

Isonkyrön kunta
3/2011 - 2/2012
"
Alustavan hulevesitulvariskin kartoittaminen lain mukaisesti Isonkyrön kunnalle.

Hankevastaava

Isonkyrön kunta
1/2010 - 2/2012
"
Työtehtävät olivat samat kuin edellä mainitussa työssä.

Emäntä

Ex-puolison emolehmätila
9/2006 - 6/2010
"
Ex-puolison emolehmätilalla monipuoliset emännän tehtävät liittyen maatilan ja metsätilan pyörittämiseen sekä hallintoon.

Toimistoapulainen

Ilmajoen kunta
5/2009 - 7/2009
"
EU:n ja kansallisten tukihakemusten vastaanotto ja tallennus sekä hukkakaurakatselmukset ja valvonta.

Ohjelmaneuvoja

Maaseutuvirasto
3/2009 - 4/2009
"
Maataloushallinnon kausiluontoisen sähköisen tukihakusovelluksen käyttäjätuki, tietojärjestelmien käyttövaltuuksien käsittely sekä sovelluksiin liittyvä koulutus.

Tutkimusharjoittelija

Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus
1/2009 - 2/2009
"
Vierastyövoima-hankkeen tutkimushaastattelut suomeksi ja englanniksi sekä tulosten analysointi.

Maatalousmyyjä

Kauhajoen Agrimarket
5/2008 - 8/2008
"
Monipuoliset maatalousmyyjän työt kesäsesongin ajan.

Osaamisalueet

Hyvät viestintä-, kokous- ja neuvottelutaidotLuottamustoimia yli neljän vuoden ajaltaympäristöalaMaaseutuelinkeinotTalous-, allas- ja jätevesiosaaminenmetsätalousProjektijohtaminenKoulutus- ja esiintymistaidotMarkkinointiosaaminenAluetiedeVerkostotyöskentelyjulkishallintosisällöntuottaminenkotieläintuotantoKotieläinten ravitsemus

Koulutus

Hallintotieteen maisteri

Vaasan Yliopisto
9/2011 - 9/2016
Yhteiskuntatieteellinen
Yliopisto
"
Pääaine:
- julkisjohtaminen
Sivuaineet:
- viestintätiede 27 op
- aluetiede 27 op
- ympäristötiede 20 op

Maaseudun vesitalouden erityisasiantuntija-koulutus 30 op

Seinäjoen ammattikorkeakoulu
2/2011 - 2/2012
Maa- ja metsätalous
Ammattikorkeakoulu
"
Oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus:
Aiheina:
- ympäristö ja vesilainsäädäntö
- maatalouden vesitalous
- metsätalouden vesitalous
- haja-asutuksen jätevesiasiat
- ristiriitatilanteiden hallinta ja vuorovaikutustaidot

Agrologi

Seinäjoen ammattikorkeakoulu
9/2005 - 5/2009
Maa- ja metsätalous
Ammattikorkeakoulu
"
Erikoistuminen maaseutuympäristöön sekä kotieläintalouteen.

Ylioppilas

Turun iltalukio
8/2002 - 5/2005
Lukio

Linkit

Johtamani projektin facebook-sivut
Tutustu paremmin johtamani projektin toimintaan ja saavutuksiin hankkeen facebook-sivujen kautta.
Johtamani projektin kotisivut, joille olen tuottanut teksti- ja kuvasisällöt.
Tutustu syvemmin johtamani projektiin.
Tiedotuslehti, jonka olen toimittanut
Tutustu linkin kautta tiedotuslehteen, jotta näet millaista tekstiä tuotan ja millainen kuvaaja olen. Olen kirjoittanut valtaosan lehden artikkeleista sekä toiminut julkaisun päätoimittajana.

Ajokortti

B