Työkokemus

Laboratoriohoitaja

Evidensia Eläinlääkäripalvelut, Eläinsairaala Tammisto
8/2016 -
"
Näytteiden valmistelu ja suoritus, laitteiden ja välineiden huolto ja ylläpito, laaduntarkkailu, henkilöstön perehdytys, tarviketilaukset, laskujen tarkistus.

Klinikkamanageri

Animagi eläinklinikat Oy, ent. Kannelmäen eläinlääkärit Oy
9/2011 - 6/2015
"
Vastasin kahden eläinlääkärivastaanoton henkilöstö- ja taloushallinnasta. Tähän esimiestehtävään sisältyi mm. työvuorojen laatiminen ja seuranta, palkkojen tarkastus ja hyväksyminen, laskujen tarkastus ja tiliöinti, budjetin laadinta ja seuranta, tulosraportointi, tilausten valvonta sekä varaston hallinta ja ylläpito, käteiskassan hoito, potilastietokannan ja hinnaston ylläpito, asiakaspalvelu ja -viestintä sekä kaikki juoksevat asiat. Vuosina 2010-2014 toimin myös ylläolevan ohessa klinikkaeläinhoitajien ammattitutkinto-kokelaiden näyttötutkinnon arvioijana.

Pieneläinhoitaja, laboratoriovastaava

Animagi eläinklinikat Oy, ent Kannelmäen eläinlääkärit Oy
3/1993 - 9/2011
"
Pieneläinhoitajat tehtävät, kliinisen työn lisäksi huolehdin mm. asiakaspalvelusta ja neuvonnasta, käteiskassan hoidosta ja myyntityöstä sekä lääke- ja tarviketilausten tekemisestä. Kliiniseen työhön sisälyi mm. röntgen-työskentely, leikkaussali työt (steriilityö, epästeriilityö, anestesiavalvonta sekä pre- ja postoperatiiviset toimenpiteet), hammashuoltotyöt sekä kaikissa toimenpiteissä avustaminen ja yleinen puhtaus ja siisteys. Laboratoriossa vastasin laitteiden toimivuudesta ja laaduntarkkailusta sekä henkilöstön perehdytyksestä näytteiden käsittelyyn ja tutkimiseen.
(Opintovapaa 8.1999-12.2002)

Tutkimusapulainen

Kansanterveyslaitos, Mikrobiologian osasto
3/2002 - 12/2002
"
Työssäni suoritin bakteerinäytteiden lajitunnistusta ja mikrobilääkeherkkyysmäärityksiä käyttäen biokemiallisia testejä ja PCR-menetelmää, johon liittyi DNA-eritystä, geelielektroforeesiajoa ja tulosten tulkintaa. Osallistuin myös tartuntatautirekisterin ylläpitoon ja käytin laboratorion näytehallintajärjestelmiä.

Puistotyöntekijä

Helsingin kaupunki, Rakennusvirasto
4/1989 - 2/1993
"
Vastuulleni kuului kesäisin hoitopiirini viher- ja ulkoilualueiden siisteys ja kunnossapito. Tehtäviini kuului myös sekä kausiluontoisten että monivuotisten kasvien istutukset, niiden suunnittelua ja niiden hoito. Talvisin huolehdin alueeni siisteydestä, sekä lumenluonnista ja liukkauden torjunnasta.

Kielitaito

  • SuomiÄidinkieli
  • EnglantiErinomainen
  • RuotsiHyvä
  • EspanjaAlkeet

Linkit

Profiili LindedIn
LindedIn-sivustolla omat sivuni.