Osaamisalueet

KoulutussuunnitteluAsiantuntijakoulutusKoulutuksen järjestäminenKouluttajaMaahanmuuttajien kouluttaminen ja ohjausKoulutusten markkinointiaikuiskoulutusjärjestelmänäyttötutkintojärjestelmä

Koulutus

KM, aikuiskasvatustiede

Turun yliopisto
9/1999 - 8/2003
Kasvatustieteellinen
Yliopisto
"
Pääaine aikuiskasvatustiede. Sivuaineet mm. psykologian aineopinnot, sosiaalipsykologian perusopinnot. Pro gradu tutkielma: Aikuiskoulutuksen emansipoiva funktio.

Linkit

LinkedIn
henkilökohtainen profiili

Sertifikaatit

Näyttötutkintomestari 2012
Näyttötutkintomestarikoulutus JAMK
Opettajan pedagogiset opinnot 2009
Ammatillisen opettajan pedagogiset opinnot Haaga-Helia