Työkokemus

Analyst

Accenture
6/2013 -
"
Olen työskennellyt pääosan ajastani Accenturella isossa eläkevakuutusalan tietojärjestelmäprojektissa ensin testaajana ja myöhemmin testitiimin vetäjänä. Vastuullani oli asiakkaan hyväksymistestauksen koordinointi ja kommunikoin päivittäin sekä asiakkaiden että Intian toteutustiimin kanssa. Työtehtäviini kuului tiiminvetovastuun lisäksi mm. raportoinitia, versionhallintaa sekä hyväksymistestaushavaintojen hallintaa ja analysointia.

Testauksen lisäksi olen tehnyt toiminnallista määrittelyä valmisjärjestelmän kustomointiprojektissa.

Junior Expert

FCG / Suomen ulkoministeriö
2/2013 - 2/2013
"
Toimin osana neljän hengen konsulttitiimiä, joka teki väliraportin Suomen valtion rahoittamasta TANZICT-
projektista Suomen ulkoasiainministeriön toimeksiannosta.

TANZICT-projekti keskittyy Tansanian
informaatioyhteiskunnan ja ICT-sektorin kehittämiseen suomalaisten asiantuntijoiden avustuksella. Toimin konsulttitiimin täysivaltaisena jäsenenä osallistuen sekä haastatteluiden tekemiseen että analysointiin ja raportointiin.

Koulutus

Diplomi-insinööri

Aalto-yliopisto, Perustieteiden korkeakoulu
9/2006 - 2/2013
Teknillinen
Yliopisto
"
Valmistuin informaatioverkostojen koulutusohjelmasta, joka on poikkitieteellinen ja monipuolinen kokonaisuus tuotantotaloutta, tietotekniikkaa sekä ihmistieteitä. Pääaineenani opiskelin tietointensiivistä liiketoimintaa, sivuaineinani käytettävyyttä sekä Aallon kolmen koulun yhteisen Creative sustainability -kokonaisuuden.