Työkokemus

Koulutusjohtaja

Kiinteistöalan Koulutussäätiö
4/2006 -
"
Opiskelijoiden henkilökohtainen ohjaaminen ja valmentaminen
Opetustyö
Koulutustuotannon johtaminen
Koulutusalueen liiketoiminnan johtaminen
Koulutussuunnittelu
Asiakasyhteyksien luominen ja hoitaminen sekä avainasiakkuuksien kehittäminen
Koulutusten toteutuksen johtaminen
Koulutusten markkinoinnin suunnittelu ja toteuttaminen
Opetussuunnitelmien laadinta ja ylläpito
Resurssitarpeiden määrittäminen ja resurssien hallinta
Koulutusten ohjelmien esittely avausjaksoilla yhdessä suunnittelijoiden ja koordinaattoreiden kanssa
Kouluttajien kontaktointi ja valinta
Toiminta nimettyjen henkilöiden lähiesimiehenä
Vastuu sidosryhmä- ja kouluttajayhteyksistä ja kouluttajien kanssa tehtävistä palkkiomäärityksistä yrityksessä sovittujen toimintamallien puitteissa
Uusien potentiaalisten kouluttajien kartoittaminen
Vastuu koulutusten järjestelyissä yhteistyöstä koordinaattoreiden kanssa
Osallistuminen yrityksen edustajana sidosryhmäyhteistyöhön yhdessä sovitun vastuujaon mukaisesti
Osallistuminen yrityksen toiminnan kehittämisen ja kehitystiimien toimintaan
Vastuu koulutusalueen budjetoinnista ja toiminnan suunnittelusta
Osallistuminen yrityksen johtoryhmätyöskentelyyn
Vastuu koulutusalueen kokonaisresurssien riittävyydestä ja osaamisesta
Vastuu nimettyjen henkilöiden kehityskeskustelujen pitämisestä
Osallistuminen yrityksen strategiatyöskentelyyn

Asiakasprojektien vetäjä

Amiedu
2/2005 - 4/2006
"
Yhteistyö TE-keskuksen kanssa asiakkaiden rekrytoimiseksi tutkintoon johtavaan työvoimakoulutukseen Asiakkaan henkilökohtainen ohjaaminen ja valmentaminen Koulutussuunnittelu

Strategic Account Manager

Solid Information Technology Inc., nyt IBM
8/2002 - 1/2003
"
Solid was aqcuired by CapMan, then IBM and eventually by UNICOM(R) Global. Embedded data storage, network flow and data synchronisation. Global responsibility on strategic ICT customers covering strategic planning, product requirements, professional services, technical support function, R&D follow-up, marketing and sales activities.

General Manager, Sales & Marketing

Enea OSE Systems
5/2000 - 7/2002
"
Enea OSE Systems, Finnish subsidiary. Real-Time operating systems and embedded software modules mainly for telecom. Starting up the operation to serve one major global account and the territory of Finland and Baltic states. Establishing the infrastructure, recruiting and coaching, cleaning up the mess with the global account, smokestacking the most potential customers, opening the relation, closing the deals, safeguarding quality of service, networking to prime partners, strategic planning.

Osastopäällikkö: automaatio-, tele- ja turvallisuussuunnittelu, Facility Management -liiketoiminta

Ekono BE, Jaakko Poyry Group, nyt Ramboll
3/1994 - 7/1997

Ks. CV

Ks. CV
1/1979 - 3/1994
"
1/1993–3/1994 Toimitusjohtaja, yrittäjä, Teollisuusautomaatio Oy NOVOTEK
Yhtiön perustaminen ja käyntiinajo, verkoston luominen ja markkinointi, teollisuusautomaatiovalvomo-ohjelmistokoulutustoiminnan kehittäminen

3/1986–12/1992 Varatoimitusjohtaja, ALO - Suomen Automaatioliikkeiden Oy
Automaatiojärjestelmien suunnittelu- ja projektitoimittajayhtiön perustaminen, rekrytointi, perehdyttäminen, tuotekehitys, markkinointi, myynti, johtaminen, projektien johtaminen, koulutustoiminnan kehittäminen

4/1984– Tuntiopettaja, Kiinteistöalan Koulutussäätiö
Automaation, talotekniikan, talotietotekniikan, vihreän rakentamisen, maankäytön suunnittelun, energian, ympäristön, terveen sisäilman, rakennusten teknisen tarkastuksen ja johtamisen koulutukset

8/1983–3/1986 Country Manager, Honeywell Oy, Building Services
Automaatiojärjestelmien suunnittelu-, huolto- ja projektitoimittajayksikön johtaminen, rekrytointi, perehdyttäminen, tuotekehitys, markkinointi, myynti, projektien johtaminen, koulutustoiminnan kehittäminen

12/1981–4/1982 Ylitarkastaja, Opetusministeriö, Ammattikasvatushallitus, teollisuusopetuksen osasto
Teknisen alan oppilaitosten työssäoppimisen organisointi

4/1981–9/1981 Field Service Logistics Administrator, Digital, nyk. Hewlett-Packard
Julkisen sektorin ja teollisuuden tietokoneiden varaosahuollon ja tehdaskorjauksen organisointi

11/1979–8/1983 Tuntiopettaja, Teknillinen korkeakoulu, teknillisen fysiikan osasto

11/1979–8/1983 Opintoneuvoja, tutkimusapulainen, Teknillinen korkeakoulu, teknillisen fysiikan osasto

5/1978–9/1978 Autojen ja traktoreiden varaosavaraston hoitaja, Oy Konela Ab

1/1973 – 8/1977 Esimiesharjoittelija, Hyvinkään Autokulma Ky

1/1968 – 2/1972 Hallimiesharjoittelija, Hyvinkään Autokulma Ky

Koulutus

Kosteus- ja homevaurioista terveelliseen sisäilmaan 10,5 op

Rakennusteollisuuden koulutuskeskus RATEKO
2/2015 - 12/2015
Teknillinen
Ammattikorkeakoulu
"
Opetushallituksen tilaama opettajien täydennyskoulutus

Lain 986/1998 tarkoittama opetushallituksen hyväksymien perusteiden mukainen opetushallinnon tutkinto 15 op

Opetushallitus
11/2014 - 4/2015
Yhteiskuntatieteellinen
Yliopisto

Tekniikan lisensiaatti

Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeak.
2/2007 - 4/2015
Teknillinen
Yliopisto
"
Kiinteistöliiketoiminta. Tuotantotalous: työpsykologia ja johtaminen.

Sosiaalisen ja ekologisen kestävyyden vieminen opetukseen ja oppilaitokseen 5 op

OpH/ TuAMK, MAMK, SLK, OAMK
8/2013 - 1/2014
Teknillinen
Yliopisto

Jatkotutkintona suoritettu opinto-ohjaajan pätevyys 60 op

Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu
5/2012 - 12/2013
Kasvatustieteellinen
Yliopisto

Energiatodistuksen laatijan pätevyys

Kiinteistöalan Koulutussäätiö
6/2010 - 6/2010
Teknillinen
Ammattikorkeakoulu

Kasvatustieteen maisteri

Helsingin yliopisto
9/2008 - 2/2010
Kasvatustieteellinen
Yliopisto
"
Toiminnan, oppimisen ja kehittämisen tutkimusyksikkö CRADLE. Työn kehittäminen ja aikuiskasvatus.

Kiinteistöpalvelujen ja –palveluyksikön johtamisen tutkinto KIJO®

Kiinteistöalan Koulutussäätiö
9/2007 - 6/2008
Kaupallinen
Ammattikoulu tai opisto

Näyttötutkintomestari

Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu
9/2006 - 5/2007
Kasvatustieteellinen
Ammattikorkeakoulu

Executive MBA, International Business and Marketing

Tampere/Tallinn Technical University
2/2003 - 6/2006
Kaupallinen
Yliopisto

Kiinteistö- ja projektipäällikön ohjelma ja tutkinto FMA™

Kiinteistöalan Koulutussäätiö
9/1996 - 5/1997
Teknillinen
Ammattikoulu tai opisto

Diplomi-insinööri

Teknillinen korkeakoulu, Teknillisen fysiikan
9/1977 - 5/1983
Teknillinen
Yliopisto
"
Teknillinen fysiikka ja matematiikka

Linkit

Julkaisujani
Julkaisujani