Työkokemus

Yrittäjä

ESP Solutions Oy
7/2012 -
"
Yrittäjänä olen työskennellyt useissa energiateollisuuden kunnossapito- ja käyttöönottoon liittyvissä työtehtävissä. Työt ovat sisältäneet markkinointia, projektisuunnittelua ja projektien läpiviemistä, laskutuksen käsittelyä, tarjousten laadintaa, alihankkijoiden järjestämistä, sekä valvontaa. Yrityksellä on aputoiminimi EMA Sport, joka toimii liikunta-alalla.

Asiakaspalvelupäällikkö

Oilon Oy
1/2011 - 6/2012
"
Työtehtäviin kuului: Asiakaspalvelutoiminnan kehittäminen, asiakaspalvelukonseptien myynnin edistäminen. Lisäksi toimin esimiehenä laitosasiantuntijoille, jotka huolehtivat asiakaspalveluosaston käyttöönotto- huolto ja modernisointitöistä laitoksilla.

Diplomityöntekijä

Andritz Oy
7/2009 - 3/2010
"
Toteutettu diplomityö käsitteli sellu- ja paperiliiketoiminta-alueen ja biomassavoimalaitoksen liiketoiminta-alueen projektimarkkinointia. Diplomityön nimi on: Projektimarkkinoinnin haasteet ja suhteiden tunnistaminen. Diplomityössä auditointiin yhteensä neljää eri projektia, joista yksi projekti käsitteli sellu- ja paperiliiketoiminnan aluetta ja muut kolme projektia käsitteli puupohjaisen biomassavoimalaitoksen liiketoiminnan aluetta. Projekteihin liittyvät haasteet ja suhteet selvitettiin kvalitatiivisella tutkimuksella, jossa empiirinen tutkimusmateriaali kerättiin puolistrukturoidulla haastattelumenetelmällä. Työn tavoitteena oli tunnistaa haasteet mitä liittyy projektimarkkinointiin sellu- ja paperiliiketoiminnan alueella, sekä puupohjaisen biomassavoimalaitoksen liiketoiminnan alueella. Toteutetun tutkimuksen avulla löydettiin avaintekijöitä, jotka vaikuttavat projektimarkkinoinnin toteutukseen ja projektin kotiuttamisen onnistumiseen. Tutkimuksen toteuttamisesta ja materiaalin keräämisestä vastasin itsenäisesti, mutta tutkimuksen kehittymistä seurasi läheisesti esimieheni, joka myös tarvittaessa ohjasi toimintaa.

HQ-PlusTm Tuotantopäällikkö

Andritz Oy
4/2006 - 8/2008
"
HQ-PlusTm Tuotantopäällikkö, Andritz Oy, Wood Processing Divisioona, 1.3.2008-30.8.2008
Toimin tuotantopäällikkönä HQ-Plus tuotantosolussa, työtehtäviin kuului: tuotannosta vastaaminen, toimittaja- ja asiakasverkoston hoitaminen, sekä tuotantosolun kunnossapito-ohjelman kehittäminen ja tuotannon kehittäminen. Tuotannosta vastaamiseen liittyi tuotannon karkea ja hieno kuormittaminen. Laaditun kuormitustaulukon perusteella hankin tarvittavat henkilö- ja raaka-aineresurssit. Lisäksi tuotantopäällikkönä myös vastasi raaka-aine ja valmisvarastojen varastotasojen hallinnasta.
Asiakasverkosto koostui sopimusasiakkaista, joille tuotantosolussa tuotetut tuotteet toimitettiin. Tuotteiden toimittamisen ja valmistamisen vastuu kuului minulle. Lisäksi pidin yllä suhteita toimittajiin, jotka koostuivat raaka-ainetoimittajista ja työvoiman toimittajista, joiden avulla tuotteet valmistettiin sopimusasiakkaille. Toimittajasopimusten tekeminen ja niiden ylläpitäminen kuului minun vastuulle.
Tuotantosolun laitteista kehitin kunnossapito-ohjelman, joka mahdollisti systemaattisen laitteiden huoltosuunnitelman toteutuksen. Tämä kunnossapito-ohjelma huomioi tuotantolaitteiden toimittajien antamat huolto-ohjelmat, sekä laitteiden käytettävyysasteen. Kunnossapito-ohjelman avulla tuotantosolussa olevien laitteiden toimintavarmuus saatiin nostettua aikaisempaa korkeammaksi ja pystyttiin paremmin ennakoimaan tulevat huollot tuotantolaitteisiin. Ennakointi pienensi huoltokustannuksia ja samalla myös maksimoi käytettävissä olevien resurssien käyttöä. Laitteiden huoltoon ja kunnossapitoon oli varattu budjetti, jonka valvonnassa olin vastuussa.
Tuotannon kehittämisestä tein yhteistyötä suunnittelija kollegan kanssa. Tuotannossa valmistettaviin tuotteisiin etsittiin jatkuvasti uusia ja parempia ratkaisuja, jotka vaikuttivat tuotteen käytettävyyteen ja valmistettavuuteen. Tärkeimmät kehityskohteet olivat raaka-aine hävikin pienentäminen valmistuksessa, toimittajien määrän lisääminen ja tuotteen ominaisuuksien parantaminen. Lyhyessä ajassa saatiin monia lupaavia ratkaisuja, jotka jäivät sitten uuden tuotantopäällikön toteutettavaksi.
Kaikista edellä mainituista työtehtävistä olin tulosvastuullinen ja raportoin lähimmälle esimiehelleni.

Huolto- ja myynti-insinööri, Andritz Oy, Wood Processing Divisioona, 26.4.2006–1.3.2008. Toimin osana mekaanisen puukentän kunnossapitotiimiä, jossa työtehtäviin kuului: kunnossapitotarjousten, kunnossapitoprojektien tekeminen. Kunnossapitotarjouksen tekeminen sisälsi projektin aikataulutuksen tekemisen, tarvittavien henkilöstöresurssien selvittämisen, materiaalien hintojen selvittämisen, projektin kustannusten arvioimisen ja tarjouksen laatiminen asiakkaalle. Tarjotut projektit piti saada toteutumaan lasketun budjetin mukaisesti. Osassa toteutuneissa projekteissa toimin myös asennusvalvojana ja koekäyttäjänä. Kunnossapitotarjouksia ja projektien asennusten valvontaa, sekä tehtaiden tuotantolaitteiden auditointia tehtiin kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Esimerkiksi Kiina, Espanja, Ranska ja Viro.
Samaan aikaan olin myös osana myyntitiimiä ja tein sellu- ja paperiteollisuuden asiakkaille varaosatarjouksia. Varaosatarjouksen tekemisessä selvitettiin toimittajaverkostolta varaosien hankintahinnat ja muut syntyvät kustannukset, joiden perusteella asiakkaalle laadittiin tarjous heidän pyytämistään varaosista.
Kaikista edellä mainituista työtehtävistä olin tulosvastuullinen ja raportoin lähimmälle esimiehelleni.

Osaamisalueet

ERP systems incl. SAPAuto CADAsennus-ja huoltotyötAsiakaspalveluLiikuntayrittäjyysEsimiestaidot, henkilöjohtaminenAsiakaspalvelu, myynti ja markkinointiOpettaminen kouluttaminenJärjestöosaaminenProjektityö- ja hankeosaaminenKokemus yrittäjyydestäEnergiatekniikkaKunnossapito

Koulutus

Oilon Summit II johtajavalmennus

Aalto yliopisto
1/2011 - 12/2012
Kaupallinen
Ammattikoulu tai opisto
"
Johtajavalmennusta

Diplomi-insinööri

Lappeenrannan teknillinen yliopisto
8/2008 - 3/2010
Teknillinen
Yliopisto
"
Koulutusohjelma: Tuotantotalous, pääaine: teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta, sivuaine: tuotantotalous

Insinööri

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu
8/2003 - 3/2007
Teknillinen
Ammattikorkeakoulu
"
Koulutusohjelma: Kone- ja Tuotantotekniikka
Keski-Savon Oppimiskeskus
8/1999 - 5/2002
Kaupallinen
Ammattikoulu tai opisto
"
Liiketalouden perustutkinto

Sertifikaatit

Perustason energiatodistuksen laatijan pätevyys
Energiatodistuksen laatijan pätevyys.
Öljylämmityslaitteistojen asennus- ja huoltopätevyydet
Öljylämmityslaitteistojen asennus- ja huoltopätevyydet, pätevyys A 2013
Maanalaisten öljysäiliöiden tarkastuspätevyys
Maanalaisten öljysäiliöiden tarkastuspätevyys

Yhteystiedot