Työkokemus

Kouluttaja

Edupoli
3/2016 - 11/2016
"
Kouluttajan tehtävät, lukujärjestystyö sekä erilaiset suunnittelutehtävät

Päätoiminen tuntiopettaja, projektipäällikkö

Länsirannikon koulutus Oy/Winnova
8/2002 - 2/2016
"
LÄNSIRANNIKON KOULUTUS OY/WINNOVA 1.1.2010 alkaen ent.PORIN AMMATTIOPISTO, Pori01.08.2002-
Päätoiminen tuntiopettaja
Kemiantekniikan osasto, Nuorisoaste
Aikuiskoulutustehtävät
Näyttötutkinnot
Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot
Toimintajärjestelmän kehitystyö
Laatu- ja ympäristöjärjestelmät
Global West (EAKR-projekti 1.8.2011-30.5.2013), Kansainväliset palvelukonseptit ja oppimista edistävät innovaatiot

Kouluttaja

KESKIPOHJANMAAN AIKUISKOULUTUSKESKUS, Kokkola
10/2001 - 8/2002
"
Prosessi- ja ympäristöalan kouluttaja
Aikuiskoulutus
Projektit

Sivutoiminen opettaja (Ympäristö ja kestävä kehitys, kemia)

KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU OY
4/2002 - 7/2002

Kansainvälinen koordinaattori

GREENS, Macedonia
1/2002 - 6/2002
"
- Ympäristöalan kansainväliset kontaktit, projektien johtaminen ja toteutus, laatujärjestelmät, asiakaspalvelutyötä, dokumentointia ja tutkimusta

Tutkimusaspulainen

RUDARSKI INSTITUT, Macedonia
10/2000 - 12/2000
"
Tutkimusapulainen
- Ympäristöasioihin liittyvät projektit

Tutkimusharjoittelija

Fraunhofer Institute
7/2000 - 8/2000
"
- SPS-prosessikontrolliohjelman suunnittelu ja laatiminen biotekniikan instituutissa

Tutkimusharjoittelija

Kemira Pigments Oy
11/1998 - 4/1999
"
Tutkimusharjoittelija:
Ympäristölaboratorion testausmenetelmät aiheena maasuodattimet

Tutkimusharjoittelija

METSA SPECIALTY CHEMICALS OY
5/1998 - 8/1998
"
Osallistuin Metsa Specialty Chemicals Oy:n tuote- ja prosessikehitykseen. Päätehtäviin kuului mm. pilot-laboratorioiden koeajojen toteutus ja osittain niiden suunnittelu.

Prosessinhoitaja

Kemira Pigments Oy
4/1997 - 8/1997
"
Prosessinhoitaja:
- Tutustuin titaanioksidin valmistuksen eri prosessivaiheisiin. Työ oli kolmivuorotyötä.

Uuton hoitaja

Outokumpu Harjavalta Metals Oy
6/1996 - 8/1996
"
Uuton hoitaja:
- Työskentelin pääasiassa uuton hoitajana, sekä muutamia päiviä käyttölaboratoriossa tehden uutto-pelkistämön päivittäisiä seuranta-analyysejä. Lisäksi seurasin ja opiskelin nikkelinpelkistysprosessin eri vaiheita. Tutustuin myös nikkelin valmistuksessa käytettäviin laitteisiin sekä nikkelin hydrometallurgiseen valmistukseen hienokivestä nikkelibriketiksi.

Prosessinhoitaja

Kemira Pigments Oy
4/1995 - 8/1995
"
Prosessinhoitaja

Prosessinhoitaja

Kemira Pigments Oy
3/1994 - 8/1994
"
Prosessinhoitaja

OUTOKUMPU RESEARCH OY
6/1993 - 8/1993
"
Työskentelin Outokummun tutkimuskeskuksessa erilaisissa tietopalvelutehtävissä

OUTOKUMPU RESEARCH OY
6/1992 - 8/1992
"
- Olin työharjoittelijana Outokumpu Research Oy:n analyyttisessä laboratoriossa. Tänä aikana tutustuin erityisesti pyro- ja hydrometallurgiaan liittyviin analyysitoimintoihin.

OUTOKUMPU RESEARCH OY
6/1991 - 7/1991
"
- Tein pyro-, hydro ja rikastusteknisiin tutkimuksiin liittyviä analyysejä ja niihin liittyviä laboratoriotöitä. Lisäksi kopiointi- ja lähettitöitä.