Koulutus

Kauppatieteiden maisteri

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu
4/2012 - 6/2015
Kaupallinen
Yliopisto
"
Pääaineena laskentatoimi. Kansainvälinen sivuopintokokonaisuus Rotterdam School of Management -koulussa. Tutkin pro gradu -työssäni tuloksenohjauksen ja luottoluokitusten välistä yhteyttä suomalaisissa pörssiyhtiöissä.

Kauppatieteiden kandidaatti

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu
8/2008 - 4/2012
Kaupallinen
Yliopisto
"
Pääaineena laskentatoimi. Sivuopintokokonaisuutena yritysjuridiikka. Kandidaatin tutkielmassani tarkastelen strategista investointipäätöksentekoa.