Työkokemus

Laatukoordinaattori

Oulun yliopsitollinen sairaala, medisiininen tuloalue
10/2014 -
"
Tietojärjestelmäkoulutuksien kehittämistä ja henkilöstön kouluttamista medisiinisellä tulosalueella.

ATK-tukihenkilö

Oulun yliopistollinen sairaala, tietohallinto
10/2010 - 1/2011
"
Potilashallintojärjestelmän, Oberon, tukihenkilö

Sairaanhoitaja

Oulun yliopistollinen sairaala, Oulun seudun yhteispäivystys
6/1999 - 11/2008
"
Sairaanhoitajan tehtävien lisäksi tietojärjestelmävastaavana omassa yksikössä

Koulutus

Tradenomi

Oulun ammattikorkeakoulu, liiketalouden yksik
8/2011 - 10/2014
Teknillinen
Ammattikorkeakoulu
"
Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma, digitaalisen median ja internetpalvelujen suuntautumisvaihtoehto

Sairaanhoitaja

Savonlinnnan terveydenhuoltoalan oppilaitos
1/1996 - 5/1999
Terveys- ja sosiaaliala
Ammattikorkeakoulu
"
Sairaanhoitajan tutkinto, sisätautien ja kirurginen sairaanhoito. Työharjoittelussa myös ulkomailla, Varsovalaisessa lasten sairaalassa

Ravintolakokki

Porvoon matkailualan oppilaitos, ravintolakou
8/1991 - 5/1993
Elintarvikeala ja biotekniikka
Ammattikoulu tai opisto
"
Ravintolakokin tutkinto

Linkit

Facebookin portfoliosivu
Esillä esimerkiksi kuviani, videoitani ja tiedostoja, kuten linkki opinnäytetyöhöni