Työkokemus

Tutkija

CPS Color Oy (nyk. Chromaflo)
2/2008 - 8/2008
"
Tein tutkimustyötä kuinka laaditaan REACH-kemikaalilainsäädännön mukainen kemikaalialtistusskenaario. Samaan aikaan kävin Palmenian ja Helsingin yliopiston järjestämän "Kemikaalit ympäristössämme" -kurssin.

Systems Specialist

Nordic Processor Oy (IMB & Nordea)/ Talentway
5/2006 - 6/2007
"
Olin mukana Nordea-pankin palvelinten päivitys ja siirtoprojektissa. (RIC = Relocation, Integration & Consolidation) Työ oli palvelinten asennusta verkon yli Ruotsiin ja toinen puoli oli palvelinten vikatikettien ratkomista.

Järjestelmäasiantuntija, omistaja

Yrittäjä (oma toiminimi)
9/2004 - 3/2005
"
Tein tietokoneiden huoltotyötä (koneet ja ohjelmistot) yksityisasiakkaille ja PK-yrityksille.

Mikrotukihenkilö

Elisa Communications Oyj
10/2002 - 7/2003
"
Suoritin ICSL Oy:n järjestämän Microsoftin sertifioiman pääkäyttäjän tutkinnon ja tein siihen liittyvän työharjoittelun Elisa Communications Oyj:n mikrotuen tiimissä.

ATK-suunnittelija

Elisa Communications Oyj
1/2001 - 3/2002
"
Olin mukana työasemien ja palvelinten käyttöjärjestelmäpäivitysprojektissa. Testasin toimivatko entiset sovellukset uudessa ympäristössä, dokumentoin ja loin sisältöä intranettiin.

Tutkija

Työterveyslaitos
10/1998 - 6/2000
"
Toimin hankevastaavana Uudenmaan aluetyöterveyslaitoksen Telematiikka-hankkeessa. Rekrytoin hankkeeseen työterveyshuoltoja ja PK-yrityksiä (n. 150 kpl) ja järjestin osallistujille koulutusta ja verkottumista keskenään. Tavoitteena oli saada työterveyshuolto käyttämään enemmän sähköisiä palveluita. Loin hankkeelle omat nettisivut, tein sinne kyselylomakkeita ja sisältöä mm. Biomonitorointilaboration näytteenotosta ja Työkyvyn osaston kanssa laadin ergonomia-ohjeita päätetyöskentelyyn.

Tutkimusapulainen

HYKS-instituutti
2/1997 - 8/1997
"
Toimin tutkimusapulaisena BNTC-projektissa, loin projektin nettisivut ja tein OT mikrotukea tutkimustiimille.

Osaamisalueet

Windows työpöytäkäyttöjärjestelmätMicrosoft Windows palvelimetMicrosoft MS Office -ohjelmatMS AccessAdobe PhotoShopLotus NotesMS OutlookOracle sqlHTML/CSS/JavaScriptMS Network

Koulutus

MCP (MCSA-tutkinto)

ICSL Oy
10/2002 - 7/2003
Teknillinen
Ammattikoulu tai opisto
"
Suoritin Microsoftin järjestelmän pääkäyttäjän (MCSA) sertiointiin liittyvät teoriaopinnot ja työharjoittelun Elisa Communications Oyj mikrotuen tiimissä ks. työkokemus.

Filosofian maisteri

Helsingin yliopisto
9/1989 - 9/1995
Humanistinen ja luonnontieteellinen
Yliopisto
"
Pääaineena orgaaninen kemia
Sivuaineina matematiikka, sovellettu kemia ja ympäristötiede.

Ylioppilastutkinto

Rauhalan lukio
8/1984 - 5/1987
Lukio
"
Ylioppilastutkinto yleisarvosanalla Laudatur "matikkalinjalla".

Linkit

Linked In -profiilini
Verkostoitumispalvelu Linked In -profiili

Sertifikaatit

MCP (MCSA)
Microsoftin sertifioima järjestelmän pääkäyttäjä.

Yhteystiedot