Työkokemus

Suunnittelija

Led Tailor Innova7ion
7/2017 - 5/2018
"
Mekaniikkasuunnittelu ja muotoilu, tuotteet teknisiä led-valoa hyödyntäviä desinfiointi- ja hoitolaitteita.

Project engineer

Saloteam Oy
3/2008 - 5/2013
"
Elektroniikan kokoonpanojigien sekä kokoonpanotyökaluen suunnittelu, käyttö- ja huolto-ohjeiden laadinta, asiakastuki. Työkalunani olivat SolidWorks 3D CAD ja ohjeiden laadinnassa PhotoShop.

Suunnittelija

Laitilan rautarakenne, "Japa"
8/2006 - 2/2008
"
Käyttöohjekirjojen tekstin muotoilu, taitto, käännökset ruotsiksi ja englanniksi vanhojen käyttöohjekirjojen pohjalta, ohjekuvat CAD-piirroksia käyttäen, ulkoasu. Käyttöohjeprojektin päätyttyä minut vakinaistettiin suunnittelijaksi ja tein tuotteiden ylläpitosuunnittelua, web-sivujen ylläpitoa sekä lehtimainoksia.

Yrittäjä

EZZI tmi. sisustussuunnittelupalvelu ja valaisinliike
1/2004 - 8/2006
"
Pyöritin omaa liikettä, joka tarjosi sisustussuunnittelua ja myynnissäni oli designvalaisimia.

Tuotesuunnittelija

Philips - Idman Oy
2/1998 - 1/2004
"
Toimisto- sekä kosteiden tilojen valaisinten tuotesuunnittelu. Tein suunnittelun alkaen luonnoksista, koko teknisen suunnittelun kautta valmiisiin piirustuksiin tuotannolle. Työkalunani oli I-DEAS 3D CAD.

Sisustus / Lay-out suunnittelija

Puustelli Toimistot Oy
8/1992 - 2/1998
"
Puustelli Toimistot Oy kuului samaan Harjavalta Oy -konserniin kuin Puustelli keittiöt. Toimin tehtaan sisustus / lay-out suunnittelijana palvellen myyntiketjua ja tehden tarjoukset suoraan tehtaalta suurimmille asiakkaille sekä Venäjälle ja Eestiin. Työkaluni oli AutoCad ja laadin myös 3D kirjaston myynnissä olevista kalusteista omaan ja koko ketjun käyttöön lay-out suunnitelmia varten. (3D kuvat lay-outeista olivat 90-luvulla vielä harvinainen kilpailuetu).

Osaamisalueet

SoliWorks 3D CADMicrosoft OfficeAdobe CS PhotoshopmekaniikkasuunnitteluKäyttöohje suunnitteluValaistustekniikkaLay-out suunnittelu

Koulutus

Palvelumuotoilija YAMK

Turun Ammattikorkeakoulu, ylempi (master)
9/2015 - 5/2017
Muu koulutusala
Ammattikorkeakoulu
"
Palvelumuotoilija YAMK
Master of Culture and Arts: Leadership and Service Design. Maisterilinja, tuotemuotoilijan tutkintoni jatko.
Perehtyminen johtamistaitoon sekä palvelumuotoiluun. Koulutuksessa lisäksi kursseja mm. aiheista tutkimusmenetelmät, markkinointi ja tulevaisuudentutkimus. Opetus englannin kielellä. Opinnäytetyöni löytyy Theseuksesta: theseus.fi/handle/10024/131402

Koneautomaatioinsinööri

Turku AMK
1/2012 - 1/2016
Teknillinen
Ammattikorkeakoulu
"
Oltuani useita vuosi tuotekehitysinsinöörin tehtävissä muotoilija AMK -osaamisellani, päätin 2012 hankkia myös muodollisen insinöörin pätevyyden. Valmistuin tavoiteajassa ja suoritin myös tradenomilinjan kursseja, kuten
- PK-yrityksen vientimarkkinointi
- Sopimusoikeus
- Printtimediat, pakkaussuunnittelu ja myymälämediat
Kevätlukukauden 2014 vietin opiskelijavaihdossa Buenos Airesissa kurssilla "Doing business in Latin America"

Tuotemuotoilija

Hämeen AMK
8/2002 - 12/2003
Taideteollinen
Ammattikorkeakoulu
"
Täydensin opistotasoisen "Metallialan tuotesuunnittelija, artenomi" -tutkintoni työn ohessa AMK-tasoon.

Metallialan tuotesuunnittelija (artenomi)

Jurvan käsi- ja taideteollisuusoppilaitos
8/1987 - 12/1991
Taideteollinen
Ammattikoulu tai opisto
"
Opistotasoinen koulutus sisälsi
- metallien materiaalioppia
- lujuuslaskentaa
- lyhyesti muovien materiaalioppia
- metallituotteiden valmistustekniikoita niin käsiteollisuudessa kuin massatuotannossa
- lyhyesti puutuotteiden valmistustekniikoita
- tuotesuunnittelua, ideointia, luonnostelua
- konepiirustusta
- Protonvalmistusta
- Plastista sommittelua
- AutoCad mallinnusta