Työkokemus

Tutkijaharjoittelija

VTT
5/2016 -
"
Olen osa ryhmää, joka kehittää mikrofluidisia diagnostiikkatestejä erilaisten sairauksien prekursorien havaitsemista varten. Olen oppinut eri materiaalien vuorovaikutuksista ja diagnostiikkatestien kehittämisestä sekä tutkimuksesta. Osaan itsenäisesti koota, analysoida ja jatkokehitellä diagnostiikkatestin.

Biokemisti

PHD Nordic
10/2015 - 3/2016
"
Suunnittelin virtsatestiliuskaa varten kemikaalit, joilla voidaan havaita erilaisia parametreja virtsasta, kuten proteiineja ja nitriittejä. Opin suunnittelemaan ja toteuttamaan tutkimuksen, dokumentoimaan sen ja tekemään laadunvarmistustehtäviä.

Laborantti

Yara Suomi Oy, Siilinjärvi
5/2014 - 8/2014
"
Analysoin kvantitatiivisesti ja kvalitatiivisesti kaivosnäytteitä induktiivisesti kytketyllä plasma-massaspektrometrialla (ICP-MS) ja CO2-analysaattoreilla (Leco). Esikäsittelin myös näytteitä monipuolisesti ja toimin trukkikuskina näytevarastolla. Opin toimimaan tehokkaasti ja itsevarmasti teollisuusympäristössä jatkuvan paineen alaisena.

Laborantti

Yara Suomi Oy, Siilinjärvi
4/2013 - 8/2013
"
Analysoin kvantitatiivisesti ja kvalitatiivisesti kaivosnäytteitä induktiivisesti kytketyllä plasma-massaspektrometrialla (ICP-MS) ja CO2-analysaattoreilla (Leco). Toimin myös näytteiden esikäsittelijänä ja ajoin trukkia näytevarastolla. Opin toimimaan tehokkaasti ja itsevarmasti teollisuusympäristössä jatkuvan paineen alaisena.

Tutkijaharjoittelija

Itä-Suomen yliopisto, kemian laitos
5/2011 - 7/2011
"
Tutkin eräiden sinkkisormipeptidien hajoamista elektronisieppausdissosiaation (ECD) ja Fourier-muunnos-ionisyklotroniresonanssimassaspektrometrin (FT-ICR-MS) avulla. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, että mitkä aminohappotähteet ovat välttämättömiä sinkki-ionin sitoutumiselle. Opin toimimaan osana tutkimusryhmää ja dokumentoimaan työskentelyäni.

Kielitaito

  • SuomiÄidinkieli
  • EnglantiErinomainen
  • RuotsiTyydyttävä
  • SaksaAlkeet

Koulutus

Biokemisti

Oulun yliopisto, biokemian laitos
9/2013 -
Muu koulutusala
Yliopisto
"
Olen 25-vuotias luonnontieteiden kandidaatti ja biokemian maisteriopiskelija Oulun yliopiston Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunnasta. Hallitsen jo varsin monipuolisesti biokemian ja kemian käytännön ja teorian eri osa-alueita. Osaan käyttää erilaisia biokemian työmenetelmiä (SDS-PAGE, bakteerikasvatus, hybridisaatio, blottaus, pylväskromatografia jne.) Opin nopeasti uusia asioita, ja olen tottunut toimimaan erilaisissa työryhmissä ja vaihtuvissa työtehtävissä.

Olen myös opiskelijajäsen Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunnan (BMTK) koulutustoimikunnassa sekä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunnassa. Toimin myös hallopedian Oulun yliopiston tiedekuntahallituksessa.

Sertifikaatit

Työturvallisuuskortti
Suoritin työturvallisuuskortin 26.3.2013 Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän (PKKY) järjestämässä työturvallisuuskoulutuksessa.
Hygieniapassi
Suoritin hygieniapassin 14.3.2013 Oulun Palvelualan Opiston (OPAO) järjestämässä hygieniaosaamiskoulutuksessa.
Esimieskurssi
Suoritin Luonnontieteiden Akateemisen Liiton (LAL) järjestämän esimieskurssin 4.11.2014.
Säteilytyön vastaavan johtajan pätevyys
Suoritin Radiokemian ja säteilyturvallisuuden-kurssin (740368A) Oulun yliopistossa 30.4.2015 arvosanalla 4. Sekä luento-osan että lakiosan suorittaminen vähintään arvosanalla 3/5 sekä harjoitustyökurssin suorittaminen antaa pätevyyden säteilylain (592/91) 18§:ssä tarkoitetun vastaavan johtajan tehtävään ja siihen rinnastettaviin tehtäviin säteilyn käytössä teollisuudessa, tutkimuksessa ja opetuksessa umpi- ja avolähteiden osalta.
GxP-koulutus
GxP-koulutus oli LA-Oulu:n järjestämä koulutus 15.2.2016, jossa toimi kouluttajana Sirkku Holttinen Haabio Oy:stä. GxP-koulutuksessa käytiin lävitse laboratoriotyöskentelyn (Good Laboratory Practices), kliinisen tutkimuksen (Good Clinical Practices), tuotekehityksen (Good Development Practices) ja valmistuksen (Good Manufacturing Practices) hyviä periaatteita ja laatujärjestelmiä. Koulutuspaikkana toimi sali L101B Kontinkankaalla Oulussa. Koulutus kesti kolme tuntia (3 h).