Työkokemus

Tutkija

VTT
3/2019 -
"
Toimin tutkijana osana ryhmää, joka kehittää biosensoreita. Työkuviini kuuluu immuno- ja nukleiinihappoanalyytikka sekä biosensorien tutkimuskehitys. Osaan suorittaa tutkimusta itsenäisesti ja olla ryhmäpelaaja. Suoritan tohtoriopintoja kyseiseltä aihealueelta.

Tutkijaharjoittelija

VTT
5/2016 - 2/2019
"
Olen osa ryhmää, joka kehittää mikrofluidisia diagnostiikkatestejä erilaisten sairauksien prekursorien havaitsemista varten. Olen oppinut eri materiaalien vuorovaikutuksista ja diagnostiikkatestien kehittämisestä sekä tutkimuksesta. Osaan itsenäisesti koota, analysoida ja jatkokehitellä diagnostiikkatestin.

Biokemisti

PHD Nordic
10/2015 - 3/2016
"
Suunnittelin virtsatestiliuskaa varten kemikaalit, joilla voidaan havaita erilaisia parametreja virtsasta, kuten proteiineja ja nitriittejä. Opin suunnittelemaan ja toteuttamaan tutkimuksen, dokumentoimaan sen ja tekemään laadunvarmistustehtäviä.

Laborantti

Yara Suomi Oy, Siilinjärvi
5/2014 - 8/2014
"
Analysoin kvantitatiivisesti ja kvalitatiivisesti kaivosnäytteitä induktiivisesti kytketyllä plasma-massaspektrometrialla (ICP-MS) ja CO2-analysaattoreilla (Leco). Esikäsittelin myös näytteitä monipuolisesti ja toimin trukkikuskina näytevarastolla. Opin toimimaan tehokkaasti ja itsevarmasti teollisuusympäristössä jatkuvan paineen alaisena.

Laborantti

Yara Suomi Oy, Siilinjärvi
4/2013 - 8/2013
"
Analysoin kvantitatiivisesti ja kvalitatiivisesti kaivosnäytteitä induktiivisesti kytketyllä plasma-massaspektrometrialla (ICP-MS) ja CO2-analysaattoreilla (Leco). Toimin myös näytteiden esikäsittelijänä ja ajoin trukkia näytevarastolla. Opin toimimaan tehokkaasti ja itsevarmasti teollisuusympäristössä jatkuvan paineen alaisena.

Tutkijaharjoittelija

Itä-Suomen yliopisto, kemian laitos
5/2011 - 7/2011
"
Tutkin eräiden sinkkisormipeptidien hajoamista elektronisieppausdissosiaation (ECD) ja Fourier-muunnos-ionisyklotroniresonanssimassaspektrometrin (FT-ICR-MS) avulla. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, että mitkä aminohappotähteet ovat välttämättömiä sinkki-ionin sitoutumiselle. Opin toimimaan osana tutkimusryhmää ja dokumentoimaan työskentelyäni.

Kielitaito

  • SuomiÄidinkieli
  • EnglantiErinomainen
  • RuotsiTyydyttävä
  • SaksaAlkeet

Koulutus

Kemistitutkija

Itä-Suomen yliopisto, kemian laitos
1/2011 -
Humanistinen ja luonnontieteellinen
Yliopisto
"
Aloitin opiskeluni tammikuussa vuonna 2011 Itä-Suomen yliopiston kemian laitoksella suoritettuani asepalveluksen. Ehdin opiskella kemiaa (pääaineena orgaaninen kemia ja sivuaineena biokemia) kaksi vuotta, kunnes aloin haluta opiskella biokemiaa pääaineenani. Tämän vuoksi hain siirtoa Oulun yliopiston biokemian laitokselle. Lopetin opiskeluni Itä-Suomen yliopistossa maaliskuussa 2013.

Hallitsen vahvasti kemian perustaidot ja -tiedot. Osaan käyttää erilaisia työmenetelmiä ja analysaattoreita (FT-ICR-MS, NMR, IR, GC, GLC, paperilevykromatografia, ohutlevykromatografia jne.).

Molekyylilääketieteen maisteri

Oulun yliopisto, BMTK
11/2016 - 2/2019
Humanistinen ja luonnontieteellinen
Yliopisto
"
Olen valmistunut molekyylilääketieteen koulutusohjelmasta maisteriksi Oulun yliopiston Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunnasta (BMTK) helmikuussa 2019. Hallitsen laajalti biokemian ja kemian käytännön ja teorian eri osa-alueita. Opin nopeasti uusia asioita, ja olen tottunut toimimaan erilaisissa työryhmissä ja vaihtuvissa työtehtävissä.

Olen myös toiminut opiskelijajäsenenä Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunnan (BMTK) eri toimielimissä sekä kiltani Histoni ry:n hallituksessa.

Luonnontieteiden kandidaatti (biokemia)

Oulun yliopisto, BMTK
9/2013 - 10/2016
Muu koulutusala
Yliopisto
"
Olen valmistunut luonnontieteiden kandidaatiksi Oulun yliopiston Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunnasta (BMTK) lokakuussa 2016. Hallitsen jo varsin monipuolisesti biokemian ja kemian käytännön ja teorian eri osa-alueita. Osaan käyttää erilaisia biokemian työmenetelmiä (SDS-PAGE, bakteerikasvatus, hybridisaatio, blottaus, pylväskromatografia jne.) Opin nopeasti uusia asioita, ja olen tottunut toimimaan erilaisissa työryhmissä ja vaihtuvissa työtehtävissä.

Olen myös toiminut opiskelijajäsenenä Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunnan (BMTK) koulutustoimikunnassa sekä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunnassasekä hallopedina Oulun yliopiston tiedekuntahallituksessa.

Sertifikaatit

Työturvallisuuskortti
Suoritin työturvallisuuskortin 26.3.2013 Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän (PKKY) järjestämässä työturvallisuuskoulutuksessa.
Hygieniapassi
Suoritin hygieniapassin 14.3.2013 Oulun Palvelualan Opiston (OPAO) järjestämässä hygieniaosaamiskoulutuksessa.
Esimieskurssi
Suoritin Luonnontieteiden Akateemisen Liiton (LAL) järjestämän esimieskurssin 4.11.2014.
Säteilytyön vastaavan johtajan pätevyys
Suoritin Radiokemian ja säteilyturvallisuuden-kurssin (740368A) Oulun yliopistossa 30.4.2015 arvosanalla 4. Sekä luento-osan että lakiosan suorittaminen vähintään arvosanalla 3/5 sekä harjoitustyökurssin suorittaminen antaa pätevyyden säteilylain (592/91) 18§:ssä tarkoitetun vastaavan johtajan tehtävään ja siihen rinnastettaviin tehtäviin säteilyn käytössä teollisuudessa, tutkimuksessa ja opetuksessa umpi- ja avolähteiden osalta.
GxP-koulutus
GxP-koulutus oli LA-Oulu:n järjestämä koulutus 15.2.2016, jossa toimi kouluttajana Sirkku Holttinen Haabio Oy:stä. GxP-koulutuksessa käytiin lävitse laboratoriotyöskentelyn (Good Laboratory Practices), kliinisen tutkimuksen (Good Clinical Practices), tuotekehityksen (Good Development Practices) ja valmistuksen (Good Manufacturing Practices) hyviä periaatteita ja laatujärjestelmiä. Koulutuspaikkana toimi sali L101B Kontinkankaalla Oulussa. Koulutus kesti kolme tuntia (3 h).