Koulutus

Diplomi-insinööri

Tampereen teknillinen yliopisto
8/2012 -
Teknillinen
Yliopisto
"
Materiaalitekniikan koulutusohjelma
Pääaine: polymeerimateriaalit
Sivuaineet: kemia sekä tuotannon ja tuotekehityksen sivuaine