Työkokemus

Toimialajohtaja

Suomen Tieyhdistys ry
5/2008 - 1/2015
"
Yksityistielainsäädäntöön liittyvä koulutus-, tutkimus- vaikuttamis- ja asiantuntijatyö kuten esim.

Yksityistieasioista luennoiminen koulutuksissa ja seminaareissa mm. Alueelliset Yksityistiepäivät, Maanmittauspäivät, tielautakunnat

TIKO Tieisännöitsijäkoulutuksen järjestäminen ja luennot

Yksityistieohjeiden, -oppaiden ja -esitteiden laatiminen

Yksityisteiden käyttöön liittyvien suositussopimusten uudistamistyö ja laatiminen mm. Suositus tietoliikenneyhteyksien sijoittamisesta yksityisteiden varsille ja Suositus sähköverkkojen sijoittamisesta yksityisteille

Maanmittausinsinööri (DI)

Maanmittauslaitos
8/1993 - 4/2008
"
Maantie- ja lunastustoimitusten haitan- ja vahingonkorvausmenettelyn kehittäminen sekä ohjeiden laatiminen, ajantasaistus ja koulutus.

Kiinteistövaikutusten arviointiohjeen (KIVA) laatiminen sekä sen toteuttamisen suunnittelu.

Tietokantasuunnittelu ja toteutus GIS järjestelmässä.

Kiinteistöarviointiin sekä uusjakoihin liittyvien diplomitöiden ohjaaminen ja valvonta.

Uusjakojen toimitusmenettely ohjeen kehittäminen ja koulutus.

Yksityisteiden tieyksiköintiohjeen "Käsikirja yksityisteiden tienpidon osittelusta" uudistaminen.

Osaamisalueet

Yksityistielain soveltaminenAsiantuntijakoulutus

Linkit

Datumi Asiantuntijapalvelut
Asiantuntevaa koulutusta ja taustaselvityksiä.