Työkokemus

Sales Analyst Assistant

Unilever Food Solutions
2/2014 - 2/2015
"
Pääasiassa tein secondary sales dataan liittyvää raportointia myynnin tueksi. Käytin paljon Exceliä myyntidatan käsittelemiseen. CRM-järjestelmän pääkäyttäjänä ylläpidin siellä olevaa tietokantaa ja tein tiivistä yhteistyötä myynnin kanssa. Kehitin myynnille myös työkaluja CRM-järjestelmään liittyen. Olin osa finance teamia, työparinani oli Sales Analyst.

Markkinointiviestintäassistentti

Bonnier Books Finland
1/2009 - 2/2014
"
(opintojen ohella osa-aikaisena, kesäkaudet kokoaikaisesti)
Pidin yhteyttä mediaan ja yhteistyökumppaneihin. Vastasin WSOY:n ja Kustannusosakeyhtiö Tammen päivittäisen viestinnän sähköpostiliikenteen hoitamisesta. Laadin monenlaisia asiakirjoja ja päivitin sekä hallinnoin erilaisia rekistereitä. Avustin erilaisten tapahtumien, kuten tiedotustilaisuuksien järjestämisessä. Vuodesta 2006 lähtien olin messuilla pr- ja myyntitehtävissä. Lisäksi aika ajoin avustin taloushallinnon osastolla mm. ostolaskujen käsittelyssä ja tilitysten laatimisessa.

Taloushallinnon assistentti

Kustannusosakeyhtiö Tammi
5/2011 - 9/2011
"
Käsittelin päivittäistä laskuliikennettä ja tein ostoreskontraa. Avustin tilitysten tekemisessä ja laadin erilaisia asiakirjoja ja lomakkeita. Muutin paperisia kustannussopimuksia sähköiseen muotoon ja huolehdin, että rekisterit ovat ajan tasalla.

Lisäksi olin mukana projektissa, joka koski syksyllä 2011 toteutunutta WSOY:n ja Tammen yrityskauppaa. Keräsin kirjantekijöiltä luvat WSOY Pro:lle siirtyviin kustannussopimuksiin ja vein ne rekisteriin. Projektin onnistuminen oli yhtenä edellytyksenä yrityskaupan toteutumiselle.

Markkinointiviestintäassistentti

Kustannusosakeyhtiö Tammi
1/2009 - 4/2011
"
(opintojen ohella osa-aikaisena, kesäkaudet kokoaikaisena)
Hoidin markkinointiviestinnän arkirutiineja ja pidin yhteyttä kirjailijoihin ja mediaan. Vastasin päivittäisen sähköpostiliikenteen hoitamisesta. Avustin usein erilaisissa projekteissa, päivitin yrityksen kotisivuja ja laadin kirjakaupan inventaariota. Tein erilaisia back office -tehtäviä, kuten arkistointia.

Toimin myös PR- ja myyntitehtävissä yrityksen kirjamyymälässä ja erilaisilla messuilla.

Tiedotuksen tuntityöntekijä

Kustannusosakeyhtiö Tammi
1/2005 - 12/2008
"
(opintojen ohella osa-aikaisena, kesäkaudet kokoaikaisena) Avustin tiedotus-osastolla erilaisissa back office -tehtävissä.

Osaamisalueet

Raportointi (Excel)1. TOIMISTO- JA TALOUSHALLINNON OSAAMINENEconet ProBaswareExcelMicrosoft OfficeBackofficeCRM2. VIESTINTÄ JA ATK-TUKIAsiakaspalvelu, myynti ja markkinointiKirjanpito Sisäinen laskenta

Koulutus

Tradenomi

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu
8/2012 -
Kaupallinen
Ammattikorkeakoulu
"
Pääaineeni ovat laskentatoimi ja rahoitus. Olen opinnäytetyötä vaille valmis tradenomi. Opinnäytetyö valmistuu kesään 2015 mennessä. Olen hakenut syksyllä 2015 alkavaan laskentatoimen maisteriohjelmaan.

Humanististen tieteiden kandidaatti

Helsingin yliopisto
8/2009 - 2/2013
Humanistinen ja luonnontieteellinen
Yliopisto
"
Sivuaineena International Business Aalto yliopiston kauppakorkeakoulusta.

Ylioppilas

Helsingin normaalilyseo
8/2005 - 5/2008
Lukio