Työkokemus

Työssäoppija

Visit Espoo / Espoo Marketing Oy
11/2016 - 1/2017
"
Suunnittelin, ideoin ja toteutin markkinointiviestintää ja -materiaaleja sekä annoin matkailuneuvontaa. Tein selvityksen Visit Espoon lähtemisestä Kiinan sosiaaliseen mediaan.

Käytin työssäni pääasiassa sähköisiä kanavia, mutta myös puhelintyö ja face-to-face-kohtaamiset olivat osa työnkuvaa.

Työkielenä oli suomen lisäksi englanti.

Työssäoppija

Maukkulan Mustikkamäki Oy ja Lehmäleiri
6/2016 - 8/2016
"
Vastaanotin, majoitin ja neuvoin asiakkaita vanhaan kouluun kunnostetussa majatalossa.

Ohjasin pienryhmiä kotieläinpihalla ja osallistuin rastiratatyyppisen ohjelman ideointiin ja ohjaukseen. Toteutin lähituottajien tuotteita hyödyntävän retkiruokailun.

Asiantuntija

Maanmittauslaitos
10/2011 - 1/2016
"
Työnkuva on vaihdellut vuosien varrella sen mukaan, missä minua on tarvittu. Tällä hetkellä olen opintovapaalla tästä työstä.

Vastasin WWF Green Office -toiminnan tapahtumista ja viestinnästä. Suunnittelin karttatulostesarjan ulkoasun, kehitin karttojen kartografiaa ja tuotteiden asiakasdokumentaatiota. Dokumentoin kartantuotantoprosessit ja toimin vastuualueen tukipäivystäjänä.

Olen oppinut paljon projektityöskentelystä ja karttatuotteiden tuotantoprosesseista.

Kanslist

Förbundet Finlands Svenska Synskadade r.f.
2/2011 - 6/2011
"
Työ oli asiakaspalvelu- ja järjestelytyötä, jossa piti huomioida jäsenten näkövammaisuus. Monipuoliseen työnkuvaan sisältyi kanslistin tehtävien lisäksi tapahtumakoordinointia ja materiaalintuotantoa.

Toteutin myös rekistereiden yhtenäistämis- ja yhdistämisprojektin omasta aloitteestani.

Työkielenä oli ruotsi.

Henkilökohtainen avustaja

Helsingin kaupunki
6/2010 - 1/2011
"
Pätkätöitä vammaisten henkilöiden henkilökohtaisena avustajana.

Tutkija

Geodeettinen laitos
2/2009 - 12/2009
"
Suunnittelin ja toteutin näkövammaisten mobiiliulkoilukarttoihin liittyvän käyttäjätutkimuksen.

Osallistuin kansainvälisen työpajan suunnitteluun ja opastin vieraita Nuuksiossa.

Sain kokemusta EU-projektityöskentelystä. Työkielenä oli suomen lisäksi englanti.

Tutkimusapulainen

Geodeettinen laitos
10/2008 - 1/2009
"
Kirjoitin opintoihin sisältyvän tutkielman aiheesta ”Maps and Geographic Information for Visually Impaired People”.

Assistentti

Teknillinen Korkeakoulu
9/2007 - 12/2007
"
Valmistelin harjoituksia ja ohjasin pienryhmiä. Hoidin kurssien käytännön järjestelyjä ja hallinnollisia asioita.

Työkielenä oli suomen lisäksi englanti.

Harjoittelija

FM-International Oy Finnmap
5/2007 - 9/2007
"
Tutustuin ilmakuvauksen vaiheisiin ja tein kuvien tarkistusta ja sävynsäätöä.

Laadin oma-aloitteisesti ohjeistuksen skannausprosessista.

Myyjä

Fazer leipomot
10/1998 - 12/2006
"
Ruokakaupan paistopisteessä, leipäosastolla ja kahviossa opin kahdeksan vuoden aikana paljon asiakaspalvelusta ja oman työn organisoinnista.

Korkeakouluharjoittelija

Tilastokeskus
5/2006 - 9/2006
"
Laadin tilastoteemakarttoja Suomen tilastolliseen vuosikirjaan ja Tilastokeskuksen julkaisuihin. Viimeistelin kartat väreiltään, muulta ulkoasultaan ja asettelultaan julkaisukanavaan sopivaksi. Tein yhteistyötä tilastojen tuottajien ja lehtien taittajien kanssa.

Lisäksi laadin omasta aloitteesta ohjeistuksen vuosikirjaan tehtävien karttojen työvaiheista.

Kielitaito

  • SuomiÄidinkieli
  • RuotsiErinomainen
  • EnglantiHyvä
  • SaksaAlkeet

Koulutus

Matkailualan perustutkinto

Omnian aikuisopisto
1/2016 -
Muu koulutusala
Ammattikoulu tai opisto
"
Suuntautuminen matkailupalvelujen tuottajaksi.

Suoritetut tutkinnon osat ja arvosana (asteikko 1-3):

Matkailualan asiakaspalvelu: 3
Matkailupalvelujen toteuttaminen: 3
Majoituspalvelut: 3
Retki-, erä- ja luontoruokailupalvelut: 3
Matkailualan markkinointiviestintä: 3

Viimeisenä tutkinnon osana tulee olemaan yritystoiminnan suunnittelu yrittäjän ammattitutkinnosta.
Talentgate Oy
10/2011 - 4/2012
"
Projektinhallintaa vastavalmistuneille

IPMA Level D -sertifikaatti

Työharjoitteluosuus Maanmittauslaitoksella
Kymenlaakson opisto
1/2010 - 5/2010
"
Kansanopiston valokuvauslinja, ei tutkintoon johtava

Diplomi-insinööri, maanmittaustekniikka

Teknillinen korkeakoulu
8/2003 - 1/2009
Teknillinen
Yliopisto
"
Maanmittaus, geomatiikan koulutusohjelma.

Pääaine: kartogragia
Sivuaine: kaukokartoitus

Diplomityö:
Suomen koulukartastojen esitystapojen kehittyminen vuosina 1935-2007
Arvosana: 4/5

Tutkinnon yleisarvosana: 4,13
181,5 ov

Ylioppilas

Tapiolan lukio
8/1999 - 11/2002
Lukio
"
Pitkä matematiikka L
Lyhyt saksa L
Pitkä ruotsi E
Reaali E (uskonto, fysiikka, maantieto)
Äidinkieli M
Englanti M

Sertifikaatit

IPMA Level D
Projektinhallinta
Ensiapu 2
Ensiapu 2
Alkusammutus 1
Alkusammutus 1
Hygieniapassi
Hygieniapassi
Anniskelupassi
Anniskelupassi
Matkailualan turvallisuuspassi
Matkailualan turvallisuuspassi MATUPA