Työkokemus

Legal Counsel, Senior

KPMG Oy Ab
6/2018 -
"
Tehtäväni suuntautuvat erityisesti julkisen sektorin toimeksiantoihin ja erityisesti julkisten hankintojen sekä kilpailuoikeuden ja valtiotukiasioiden aloille, joiden lisäksi työnkuvani sisältää sopimus- ja yhtiöoikeudellisia tehtäviä, kuntasektorin erilaisia toimeksiantoja sekä EU-rahastohankkeita että eurooppaoikeutta koskevia toimia.

Koulutus

ETA-kelpoisuuskoe oikeustieteen alan tutkinnon tunnustamiseksi (OTM)

Helsingin yliopisto
1/2016 - 8/2019
Oikeustieteellinen
Yliopisto
"
Opetushallituksen päätös kelpoisuudesta työskennellä virassa tai tehtävässä, jonka kelpoisuusvaatimuksena on oikeustieteen maisterin tutkinto (OTM)

Oikeustieteen maisteri (LL.M.), eurooppaoikeus

Leidenin yliopisto
9/2013 - 6/2016
Oikeustieteellinen
Yliopisto
"
Opintojen painopisteet: yksityinen eurooppaoikeus, erityisesti kilpailu- ja sisämarkkinaoikeus, ja yleinen eurooppaoikeus

Oikeustieteen maisteri (LL.M.), kansainvälisten investointisuojasopimusten ja kaupalliset välimiesmenettelyt

Uppsalan yliopisto
9/2014 - 7/2015
Oikeustieteellinen
Yliopisto
"
Opintojen painopisteet: Kansainvälisten investointisuojasopimusten välimiesmenettelyt ja kaupallinen välimiesmenettely

Linkit

LinkedIn-profiili
LinkedIn-profiili