Koulutus

ETA-kelpoisuuskoe oikeustieteen alan tutkinnon tunnustamiseksi (OTM)

Helsingin ja Turun yliopistot
1/2016 -
Oikeustieteellinen
Yliopisto
"
ETA-kelpoisuuskokeen suorittaminen oikeustieteen alalla virkaan tai tehtävään, jonka kelpoisuusvaatimuksena on oikeustieteen maisterin tutkinto (OTM).

Suoritetut aihealueet: esineoikeus, hallinto-oikeus, prosessioikeus, rikosoikeus, Suomen oikeusjärjestelmän rakenne ja lähteet, valtiosääntöoikeus ja velvoiteoikeus

Oikeustieteen maisteri (LL.M.)

Leidenin yliopisto
9/2013 - 6/2016
Oikeustieteellinen
Yliopisto
"
Opintojen painopisteet: yksityinen eurooppaoikeus, erityisesti kilpailu- ja sisämarkkinaoikeus, ja yleinen eurooppaoikeus

Oikeustieteen maisteri (LL.M.)

Uppsalan yliopisto
9/2014 - 7/2015
Oikeustieteellinen
Yliopisto
"
Opintojen painopisteet: Kansainvälisten investointisuojasopimusten välimiesmenettelyt ja kaupallinen välimiesmenettely

Oikeusnotaari (BA)

Tallinnan Teknillinen Yliopisto
8/2010 - 6/2013
Oikeustieteellinen
Yliopisto
"
Opintojen painopisteet: eurooppaoikeus sekä kansainvälinen että vertaileva oikeustiede

Ylioppilastutkinto

Etelä-Tapiolan lukio
8/2006 - 5/2009
Lukio
"
Ylioppilastutkinto.

Linkit

LinkedIn-profiili
LinkedIn-profiili