Koulutus

insinööri

Tampereen AMK
8/2013 -
Teknillinen
Ammattikorkeakoulu
"
Talonrakennustekniikka